Norid ønsker å bidra til at konnektiviteten på IPv6 for autoritative navnetjenere under .no blir større. I den forbindelse innfører vi noen tiltak for å øke bevisstheten hos forhandlere og navnetjeneroperatører på IPv6-konnektivitet:
  • EPP-tjeneren vil ved kommandoene 'domain create' og 'domain update' returnere en varselmelding dersom ingen av navnetjenerne for domenet kan nås på IPv6. Det er altså kun for domener der ingen av navnetjenerne har IPv6-konnektivitet man vil få dette varselet. Det er også slik at dette kun er en varselmelding. Den fører ikke til at operasjonen feiler. Det blir laget daglig oppdaterte lister over domener som ikke har IPv6-konnektivitet på noen av sine navnetjenere. Disse kan hentes ut av forhandlerne fra forhandlerweben, og vi oppfordrer forhandlere til å bruke listen som et utgangspunkt for å få lagt inn IPv6-konnektivitet for domener som mangler dette.
  • Den web-baserte domenesjekk-tjenesten, dnscheck.norid.no, endres slik at det gis en varselmelding (men ikke feil) på alle navnetjenerne som mangler IPv6-konnektivitet. Merk at vi her varsler om manglende IPv6-konnektivitet på hver enkelt navnetjener.

Disse tiltakene er nå satt i produksjon. På lengere sikt planlegger vi å endre regelverket slik at det blir et krav at minst én av navnetjenerne for hvert domene har IPv6-konnektivitet. Det er foreløbig ikke satt en dato for dette, og vi ønsker at en betydelig andel av domenene allerede har IPv6-konnektivitet før et slikt krav innføres.

Publisert: 14. juni 2022
Sist oppdatert: 15. juni 2022