Norids systemer sender deg varsler om saldoen. Disse er viktige for å unngå at registrering og fornying av domenenavn feiler.

Vi anbefaler at du logger inn på registrarweben og sjekker at e-postadressene du har oppgitt for varsling fra Norids systemer er korrekte. Du finner disse under fanen ‘Admin’ og ‘Operational’.

Automatisk fornying kan feile

Domenenavn fornyes i løpet av natta for forhandlere som har aktivert automatisk fornying. Det går ut en e-post hvis saldoen ikke dekker alle domenenavn som skal fornyes. Varselet sendes til e-postadressen i feltet ‘Balance low email’ hvis det er lagt
inn en adresse her. Hvis dette feltet er tomt, går varselet til e-postadressen i feltet ‘Notify email’.

Du får varsel om dette et døgn før e-post om manglende fornying sendes til abonnenten. Det er veldig viktig at du følger med denne varslingen.

Varsling ved lav saldo

Vi anbefaler at alle forhandlere aktiverer varsling ved lav saldo. Da vil det gå ut et varsel når saldoen går under et visst beløp, som du selv fastsetter. Beløpet settes i feltet ‘Balance low value’. Varsel går til e-postadressen som er lagt inn i feltet
‘Balance low email’.

Når det er satt et beløp her, vil svaret på en transaksjon i EPP-kanalen som koster penger inkludere varsel om lav saldo når saldoen kommer under dette beløpet. Dette skjer altså for hver transaksjon som kjøres under beløpsgrensa. Dette kommer i tillegg
til e-postvarslingen.

Kontakt oss snarest hvis du mistenker feil i saldo

Ta kontakt på info@norid.no så snart som mulig hvis du skulle motta varsel om manglende fornying til tross for at du har betalt. Legg ved kvittering for innbetalingen.

Publisert: 1. april 2020
Sist oppdatert: 25. august 2020