Ny betalingsmodell er nå satt i drift og registreringssystemet er oppe og kjører igjen.

Alle registrarer som har foretatt en forhåndsbetaling eller overført depositumet sitt til den nye modellen har fått oppdatert saldoen sin på registrarweben. Vi anbefaler at alle logger seg inn og sjekker at saldoen stemmer. Oppdatert saldo finnes under fanen 'Operational'. Merk at transaksjoner foretatt før omleggingen i dag er trukket fra saldoen.

Registrarer som ikke har foretatt en forhåndsbetaling, vil nå ikke få utført transaksjoner som krever betaling (nyregistreringer, fornyinger og abonnentbytter).

Vi anbefaler at alle registrarer aktiverer varsling ved lav saldo. Dette minsker risikoen for at registreringer og fornyinger av domener feiler på grunn av at det ikke er nok penger på saldoen. Varsling ved lav saldo aktiviseres under fanen 'Operational' på innloggingsdelen av registrarweben.

Mer informasjon om betalingsmodellen

Publisert: 30. november 2017
Sist oppdatert: 26. august 2020