Flere forhandlere har benyttet muligheten til å kommentere utkastet til ny forhandleravtale. Vi har gått gjennom innspillene og gjort enkelte justeringer, og endelig avtaletekst er nå klar. Overgang til den nye avtalen starter 15. juni 2021.

Vi vil takke de forhandlerne som har tatt seg tid til å lese avtaleutkastet og gi kommentarer. Vi har gjort noen små justeringer for å gjøre enkelte forhold tydeligere og lettere å tolke, og har gjort mindre endringer i strukturen.

De viktigste materielle endringene er at forhandlernes plikt til å varsle hvis de oppdager avvik i Norids systemer, begrenses til å gjelde bare for betydelige hendelser. I tillegg innskrenker vi hva som regnes som vesentlig mislighold av avtalen.

Her kan du lese den endelige avtaleteksten

Overgangen til den nye avtalen starter 15. juni. Da blir avtalen sendt ut til forhandlerne for signering.  Varsel om overgang til ny avtale sendes samtidig ut til alle forhandlere per e-post og brev.

Publisert: 11. juni 2021