Vi minner om at vi fra og med november 2021 vil gå over til etterskuddsfakturering. Dette betyr at ordningen med forskuddsinnbetalinger utgår. Avgift for nye domeneabonnementer og abonnementer som forlenges, vil bli fakturert etterskuddsvis.

Du kan lese mer om overgangen her

Husk å sjekke at det kontonummeret du har registrert på forhandlerweben er korrekt, slik at vi kan tilbakebetale resterende saldo til deg.

Publisert: 26. oktober 2021