Alle domener under kommune.no og herad.no er som kjent flyttet fra KS til Norid. Vi minner om at registrarer som har disse kundene må hente til seg domenene innen 4. september 2017. For å forenkle prosessen for kommunene, vil vi dessuten invitere registrarer som særlig ønsker seg slike kunder, til å melde sin interesse til oss.

Vær oppmerksom på at det bare er domener som ender på kommune.no og herad.no som skal hentes. Kommuner og fylkeskommuner har ofte flere domenenavn, og de ender ikke alltid på kommune.no og herad.no. Slike domener berøres ikke av denne endringen.

Det drives mange svært viktige tjenester på domenene under herad.no og kommune.no, og Norid vil se svært alvorlig på at registrarer overtar registraransvar for slike domener uten at det er avklart med kommunen.

Mer informasjon om henting av domener i nyhetssaken som ble sendt ut 24. mai.

Registrarer som ønsker seg kommunekunder

Etter 4. september vil vi kontakte alle kommuner med domener som ennå ikke er tilknyttet en registrar og be dem om å finne seg en. For å gjøre prosessen så enkel som mulig for kommunene, vil vi sette opp en egen oversikt med registrarer som har sagt seg spesielt interessert i denne kundegruppen. Alle registrarer har muligheten til å melde interesse for dette.

Registrarer som ønsker å være oppført på denne listen, må sende en e-post til info@norid.no senest 31. august 2017. Vennligst oppgi hvorvidt det er aktuelt å være registrar for en kommune som benytter en egen navnetjeneste.

Publisert: 14. august 2017
Sist oppdatert: 15. august 2017