Alle forhandlere med innestående saldo ved overgangen til etterskuddsfakturering har nå fått utbetalt restbeløpet.

Beløpet er utbetalt til det kontonummeret den enkelte har oppgitt på forhandlerweben.

Utsending av første etterskuddsfaktura vil starte i morgen 1. desember, og vil gjelde transaksjoner i november. Det kan ta noen dager før alle faktura er sendt ut.

Mer informasjon om ny faktureringsrutine.

Publisert: 30. november 2021