Norid innfører nå støtte for to nye DNSSEC-nøkkelalgoritmer ved registrering av DS-poster i .no-sonen og undersoner.

De to algoritmene har algoritmenummer 15 (Ed25519) og 16 (Ed448), og kommer i tillegg til de andre algoritmene vi allerede støtter. Listen over tillatte digest-typer for DS-poster forblir i denne sammenhengen uendret.

Her er en oversikt over nøkkelalgoritmer og digest-typer som tillates under .no-sonen.

Publisert: 25. februar 2020
Sist oppdatert: 26. august 2020