Norid er i ferd med å evaluere og revidere forhandleravtalen. Det foreligger nå et utkast til ny avtaletekst, og vi ønsker tilbakemeldinger på forslaget. Vi oppfordrer alle forhandlere til å gå gjennom teksten og gi eventuelle innspill. Frist for innspill: 21. mai 2021.

Notat som beskriver hovedpunktene i forslaget.

Utkast til ny forhandleravtale

Innspill sendes på e-post til info@norid.no. Angi «Innspill forhandleravtale» i emnefeltet og oppgi egen forhandler-ID (REG-hendel).

Publisert: 4. mai 2021