NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Den nye forhandleravtalen er nå ferdigstilt. For å kunne fortsette som forhandler, må du senest 18. august 2021 akseptere den nye avtalen ved å signere den og gjøre det som er nødvendig i forbindelse med overgangen. Det du må gjøre, er listet opp på denne nettsiden.

Avtalen trer i kraft når Norid har signert avtalen.

Varsel om overgang til ny avtale er sendt til alle forhandlere per e-post og brev.

Du har også fått tilsendt en e-post med lenke til en elektronisk versjon av den nye forhandleravtalen. Dette er den versjonen av avtalen som skal signeres. E-posten er sendt til den juridiske kontaktpersonen som du har oppgitt på forhandlerweben. Denne e-posten sendes fra no-reply@oneflow.com. Hvis du ikke mottar den, vær vennlig å sjekk spamfilteret ditt.

Les den nye avtalen her

De viktigste endringene i den nye forhandleravtalen

Den nye avtalen viderefører i hovedsak dagens praksis og den etablerte ansvarsdelingen mellom Norid og forhandlerne. De viktigste endringene i avtalevilkårene ble beskrevet i forbindelse med at utkast til ny avtale ble sendt til forhandlerne for innspill. 

Dette må du gjøre for å fortsette som forhandler

For å fortsette som forhandler må du signere den nye forhandleravtalen og gjøre det som er nødvendig senest 18. august 2021

Forberedelser

Merk at du trenger tilgang både til testsystemet og til produksjonssystemet for å få gjort det du skal. 

Send en e-post til info@norid.no hvis det oppstår problemer med å logge inn.

Trinn for trinn

 • 1
  Forhandleravtalen skal signeres digitalt. E-post med lenke til avtalen er sendt til den juridiske kontaktpersonen som du har oppgitt på forhandlerweben. Hvis dette ikke er riktig mottaker, er det viktig at lenken videreformidles til den som skal signere avtalen på vegne av deg som forhandler.
 • 2
  Logg inn på forhandlerweben og gå til fanen Organizational. Legg inn navn og kontaktinformasjon for den personen som skal være primærkontakt.

  Logg inn på begge testkontoene på forhandlerweben i testsystemet. Legg inn tilsvarende data der.
   
  Primærkontakten er din kontaktperson overfor Norid og har en meget viktig rolle. Du finner en nærmere beskrivelse av rollen på våre nettsider.  

  Merk at primærkontakten må gjennomføre forhandlerprøven. 

  Nåværende juridiske kontakt og alle tekniske kontakter på forhandlerweben vil bli slettet både fra produksjonssystemet og testsystemet så snart du er over på ny avtale. 
 • 3
  Gå til fanen Usersforhandlerweben. Klikk på Search for å få en oversikt over registrerte brukere.

  Med ny forhandleravtale må alle brukere ha personlige brukerprofiler som ikke skal deles med andre. Du må ha minst én personlig bruker med admin-rettigheter. Alle brukere med admin-rettigheter i produksjonssystemet må gjennomføre forhandlerprøven.
   
  Du må selv slette eventuelle brukere du har opprettet med rollenavn og andre brukere som ikke lenger skal ha admin-rettigheter til forhandlerweben.
   
  Begge testkontoene dine på forhandlerweben i testsystemet skal ha minst én personlig bruker med admin-rettigheter. 
   
  Brukeren med brukernavn admin vil bli fjernet både fra produksjonssystemet og testsystemet så snart du er over på ny avtale.
 • 4
  Gå til fanen Accountingforhandlerweben og sjekk at registrert kontonummer er korrekt. Hvis feltet for kontonummer er tomt, må du legge inn et kontonummer der.
 • 5
  Personen du har oppgitt som primærkontakt, må gjennomføre og bestå forhandlerprøven.

  Etter at primærkontakten har gjennomført prøven, må vi få beskjed slik at vi kan sjekke om prøven er bestått. I selve prøven er det forklart hvordan du gir beskjed om at prøven er gjennomført.
   
  Hvis du skal ha flere brukere med admin-rettigheter på forhandlerweben, må alle disse ta forhandlerprøven. Disse trenger ikke å gi beskjed til oss om at prøven er gjennomført.
 • 6
  Dersom prøven har feil eller mangler, må disse rettes opp.
 • 7
  Så snart prøven er bestått og du har lagt til nødvendig informasjon på forhandlerweben vil Norid signere forhandleravtalen.

  Du får en bekreftelse per e-post om at du er over på ny forhandleravtale. Du vil også bli lagt til på en oversikt over forhandlere som har inngått ny forhandleravtale.

Hva skjer om du ikke kommer over på ny avtale innen fristen?

Hvis den nye avtalen mellom deg og Norid ikke har trådt i kraft innen 18. august 2021, er du ikke lenger domeneforhandler hos Norid, og du mister tilgangen til Norids systemer (EPP, forhandlerweb og registrarwhois). Ved manglende aksept senest 18. august 2021, regnes nåværende avtale som oppsagt og avtaleforholdet som avsluttet, jf. Registraravtale pkt. 5 tredje avsnitt.

Når du eventuelt mister tilgangen til våre systemer, betyr det at du ikke lenger kan registrere, oppdatere, fornye, slette eller flytte kontakter og domenenavn.

Hvis det fortsatt står domenenavn tilknyttet deg som forhandler, vil disse bli flyttet til REG0, altså stå uten tilknytning til en forhandler. Når dette skjer, informerer vi de aktuelle abonnentene om at de må skaffe seg en ny forhandler.

Hvis det står igjen penger på saldo hos oss, vil beløpet bli utbetalt til det kontonummeret som i dag står registrert på deg på forhandlerweben under fanen Accounting.

Hvordan avslutte den nåværende avtalen før fristen er gått ut

Hvis du allerede nå vet at du ikke ønsker å fortsette som forhandler, kan du sende oss en oppsigelse for å avslutte avtalen.

Hvis du framover tar sikte på å samarbeide med en annen forhandler eller trenger å finne en forhandler som kan overta din domeneportefølje, kan du finne en på listen over forhandlere som har inngått ny forhandleravtale med Norid.

Vi står til rådighet for alle typer spørsmål i forbindelse med overgangen fra gammel til ny forhandleravtale. Ta kontakt på telefon 73 55 73 55 eller e-post info@norid.no

Publisert: 15. juni 2021
Sist oppdatert: 5. august 2021