NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Contact create


Contact create:

Organization create, will be used as domain registrant.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <create>
  <contact:create xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 contact-1.0.xsd">
  <contact:id>auto</contact:id>
  <contact:postalInfo type="loc">
   <contact:name>Trond Haugen</contact:name>
   <contact:org>TBG UTLEIE</contact:org>
   <contact:addr>
   <contact:street>Example building</contact:street>
   <contact:street>Example st. 23b</contact:street>
   <contact:street>5 etg</contact:street>
   <contact:city>Trondheim</contact:city>
   <contact:pc>NO-7005</contact:pc>
   <contact:cc>NO</contact:cc>
   </contact:addr>
  </contact:postalInfo>
  <contact:voice>+47.12345679</contact:voice>
  <contact:email>xml@example.no</contact:email>
  <contact:authInfo>
   <contact:pw/>
  </contact:authInfo>
  </contact:create>
 </create>
 <extension>
  <no-ext-contact:create xmlns:no-ext-contact="http://www.norid.no/xsd/no-ext-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-contact-1.0 no-ext-contact-1.0.xsd">
  <no-ext-contact:type>organization</no-ext-contact:type>
  <no-ext-contact:identity type="organizationNumber">819066302</no-ext-contact:identity>
  <no-ext-contact:mobilePhone>+47.12345678</no-ext-contact:mobilePhone>
  <no-ext-contact:email>xml-sec@example.no</no-ext-contact:email>
  </no-ext-contact:create>
 </extension>
 <clTRID>NORID-EC0.97-19e4-20170911075841-06ea19</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="7" id="435030380"/>
 <resData>
  <contact:creData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0" xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 contact-1.0.xsd">
  <contact:id>TH1283O</contact:id>
  <contact:crDate>2017-09-11T07:58:41.46Z</contact:crDate>
  </contact:creData>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-19e4-20170911075841-06ea19</clTRID>
  <svTRID>20170911095841463905-styk2d-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

---

Create role, which can be used as a tech contact


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <create>
  <contact:create xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 contact-1.0.xsd">
  <contact:id>auto</contact:id>
  <contact:postalInfo type="loc">
   <contact:name>Tech Role</contact:name>
   <contact:addr>
   <contact:street>Example building</contact:street>
   <contact:street>Example st. 23b</contact:street>
   <contact:street>5 etg</contact:street>
   <contact:city>Trondheim</contact:city>
   <contact:pc>NO-7005</contact:pc>
   <contact:cc>NO</contact:cc>
   </contact:addr>
  </contact:postalInfo>
  <contact:voice>+47.12345679</contact:voice>
  <contact:email>xml@example.no</contact:email>
  <contact:authInfo>
   <contact:pw/>
  </contact:authInfo>
  </contact:create>
 </create>
 <extension>
  <no-ext-contact:create xmlns:no-ext-contact="http://www.norid.no/xsd/no-ext-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-contact-1.0 no-ext-contact-1.0.xsd">
  <no-ext-contact:type>role</no-ext-contact:type>
  <no-ext-contact:mobilePhone>+47.12345678</no-ext-contact:mobilePhone>
  <no-ext-contact:email>xml-sec@example.no</no-ext-contact:email>
  </no-ext-contact:create>
 </extension>
 <clTRID>NORID-EC0.97-05dc-20170911080345-0b527c</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="7" id="435030380"/>
 <resData>
  <contact:creData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0" xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 contact-1.0.xsd">
  <contact:id>TR85R</contact:id>
  <contact:crDate>2017-09-11T08:03:45.74Z</contact:crDate>
  </contact:creData>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-05dc-20170911080345-0b527c</clTRID>
  <svTRID>20170911100345742506-7t3hb8-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>
Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021