NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Domain info showing the created domain


Domain info - new data model:

Domain info on existing name 'example-applicant-dataset.no' which has been created with an electronic applicant statement.
The Info response contains the newest set of applicantDataset values:

 - Registrant is an organization
 - Tech contact is a role
 - the applicantDataset says that:
 - version 3.0 of the statement text has been accepted
 - the person who accepted the statement was Ola Noridmann
 - he accepted the statement at time 2018-07-06T13:01:57.00Z (UTC time)
 - the registrar (updateClientID) who did send in the applicantDataset was reg9094
 - the time when reg9094 did send in the applicantDataset was 2018-08-07T13:37:48.35Z (UTC time)

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <info>
  <domain:info xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name hosts="all">example-applicant-dataset.no</domain:name>
  </domain:info>
 </info>
 <clTRID>NORID-EC0.99-158f-20180807134153-0292bc</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <resData>
  <domain:infData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>example-applicant-dataset.no</domain:name>
  <domain:roid>EXA216D-NORID</domain:roid>
  <domain:status s="ok"/>
  <domain:registrant>AB1344O</domain:registrant>
  <domain:contact type="tech">DH4837R</domain:contact>
  <domain:contact type="tech">TK5R</domain:contact>
  <domain:ns>
   <domain:hostObj>ns1.sol.no</domain:hostObj>
   <domain:hostObj>ns2.sol.no</domain:hostObj>
  </domain:ns>
  <domain:clID>reg9094</domain:clID>
  <domain:crID>reg9094</domain:crID>
  <domain:crDate>2018-08-07T13:35:29.22Z</domain:crDate>
  <domain:upDate>2018-08-07T13:37:48.09Z</domain:upDate>
  <domain:exDate>2019-08-07T13:35:29.40Z</domain:exDate>
  <domain:authInfo>
   <domain:pw>12345HGZ23</domain:pw>
  </domain:authInfo>
  </domain:infData>
 </resData>
 <extension>
  <no-ext-domain:infData xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1">
  <no-ext-domain:applicantDataset>
   <no-ext-domain:versionNumber>3.0</no-ext-domain:versionNumber>
   <no-ext-domain:acceptName>Ola Noridmann</no-ext-domain:acceptName>
   <no-ext-domain:acceptDate>2018-07-06T13:01:57.00Z</no-ext-domain:acceptDate>
   <no-ext-domain:updateClientID>reg9094</no-ext-domain:updateClientID>
   <no-ext-domain:updateDate>2018-08-07T13:37:48.35Z</no-ext-domain:updateDate>
  </no-ext-domain:applicantDataset>
  </no-ext-domain:infData>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.99-158f-20180807134153-0292bc</clTRID>
  <svTRID>20180807154153169248-pi6wez-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>
Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021