NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Domain update of applicant dataset only


Domain update of the applicantDataset only:

Domain update on an existing name 'example-applicant-dataset.no',
which was initially created with an electronic applicant statement by
'dcre-ad.xml'.

Note that the same update variant can be used even if the domain did
not have an initial eletronic applicant statement, in which case there
should be a original paper based version archived by the registrar.
If the registrar has collected a new statement electronically, he can
replace the paper version with an electronic statement with such an
update.

 - the new applicantDataset says that:
 - version 3.0 of the statement text has been accepted
 - the new person who accepted the statement was Per Noridmann
 - he accepted the statement at time 2018-07-06T13:01:57Z (UTC time)

A succeeding domain info shows that the statements has been updated to new values.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <update>
  <domain:update xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>example-applicant-dataset.no</domain:name>
  </domain:update>
 </update>
 <extension>
  <no-ext-domain:update xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1 no-ext-domain-1.1.xsd">
  <no-ext-domain:chg>
   <no-ext-domain:applicantDataset>
   <no-ext-domain:versionNumber>3.0</no-ext-domain:versionNumber>
   <no-ext-domain:acceptName>Per Noridmann</no-ext-domain:acceptName>
   <no-ext-domain:acceptDate>2018-07-06T13:01:57Z</no-ext-domain:acceptDate>
   </no-ext-domain:applicantDataset>
  </no-ext-domain:chg>
  </no-ext-domain:update>
 </extension>
 <clTRID>NORID-EC0.99-6237-20180807133748-01b9e6</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <extension>
  <conditions xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
  <condition code="EC001024" severity="info">
   <msg>Command completed</msg>
   <details>Domain [example-applicant-dataset.no] has been updated.</details>
  </condition>
  </conditions>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.99-6237-20180807133748-01b9e6</clTRID>
  <svTRID>20180807153748113014-cmi9du-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

---

A succeeding domain info shows that the statement has been updated to new values:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <info>
  <domain:info xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name hosts="all">example-applicant-dataset.no</domain:name>
  </domain:info>
 </info>
 <clTRID>NORID-EC0.99-072a-20180807133839-0ab033</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <resData>
  <domain:infData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>example-applicant-dataset.no</domain:name>
  <domain:roid>EXA216D-NORID</domain:roid>
  <domain:status s="ok"/>
  <domain:registrant>AB1344O</domain:registrant>
  <domain:contact type="tech">TK5R</domain:contact>
  <domain:contact type="tech">DH4837R</domain:contact>
  <domain:ns>
   <domain:hostObj>ns1.sol.no</domain:hostObj>
   <domain:hostObj>ns2.sol.no</domain:hostObj>
  </domain:ns>
  <domain:clID>reg9094</domain:clID>
  <domain:crID>reg9094</domain:crID>
  <domain:crDate>2018-08-07T13:35:29.22Z</domain:crDate>
  <domain:upDate>2018-08-07T13:37:48.09Z</domain:upDate>
  <domain:exDate>2019-08-07T13:35:29.40Z</domain:exDate>
  <domain:authInfo>
   <domain:pw>12345HGZ23</domain:pw>
  </domain:authInfo>
  </domain:infData>
 </resData>
 <extension>
  <no-ext-domain:infData xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1">
  <no-ext-domain:applicantDataset>
   <no-ext-domain:versionNumber>3.0</no-ext-domain:versionNumber>
   <no-ext-domain:acceptName>Per Noridmann</no-ext-domain:acceptName>
   <no-ext-domain:acceptDate>2018-07-06T13:01:57.00Z</no-ext-domain:acceptDate>
   <no-ext-domain:updateClientID>reg9094</no-ext-domain:updateClientID>
   <no-ext-domain:updateDate>2018-08-07T13:37:48.35Z</no-ext-domain:updateDate>
  </no-ext-domain:applicantDataset>
  </no-ext-domain:infData>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.99-072a-20180807133839-0ab033</clTRID>
  <svTRID>20180807153839716259-bsrtyt-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>
Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021