NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Domain create


Domain create with applicant dataset - new data model:

Create a domain and also pass the electronic copy of the applicant
statement in the applicantDataset 1.1 extension:
 - a registrant being an existing organization
 - a contact set with one tech role contact
 - two existing name servers, which is the minimum for .NO
 - the applicant dataset says that:
 - version 3.0 of the statement text has been accepted
 - the person who accepted the statement was Ola Noridmann

 This should be accepted if the handles and name servers exist and the domain does not esist.
 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <create>
  <domain:create xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>example-applicant-dataset.no</domain:name>
  <domain:ns>
   <domain:hostObj>ns1.sol.no</domain:hostObj>
   <domain:hostObj>ns2.sol.no</domain:hostObj>
  </domain:ns>
  <domain:registrant>AB1344O</domain:registrant>
  <domain:contact type="tech">DH4837R</domain:contact>
  <domain:contact type="tech">TK5R</domain:contact>
  <domain:authInfo>
   <domain:pw>12345HGZ23</domain:pw>
  </domain:authInfo>
  </domain:create>
 </create>
 <extension>
  <no-ext-domain:create xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1 no-ext-domain-1.1.xsd">
  <no-ext-domain:applicantDataset>
   <no-ext-domain:versionNumber>3.0</no-ext-domain:versionNumber>
   <no-ext-domain:acceptName>Ola Noridmann</no-ext-domain:acceptName>
   <no-ext-domain:acceptDate>2018-07-03T13:01:57Z</no-ext-domain:acceptDate>
  </no-ext-domain:applicantDataset>
  </no-ext-domain:create>
 </extension>
 <clTRID>NORID-EC0.99-623a-20180807133529-03aba4</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <resData>
  <domain:creData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>example-applicant-dataset.no</domain:name>
  <domain:crDate>2018-08-07T13:35:29.22Z</domain:crDate>
  </domain:creData>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.99-623a-20180807133529-03aba4</clTRID>
  <svTRID>20180807153529240869-c4h4br-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021