NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Login and change of password


Change password is done with a <newPW> element.

The new password is valid after the first logout.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <login>
  <clID>reg9094</clID>
  <pw>theOldPW</pw>
  <newPW>theNewPW</newPW>
  <options>
  <version>1.0</version>
  <lang>en</lang>
  </options>
  <svcs>
  <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0</objURI>
  <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0</objURI>
  <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0</objURI>
  <svcExtension>
   <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-epp-1.0</extURI>
   <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.0</extURI>
   <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-contact-1.0</extURI>
   <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0</extURI>
   <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0</extURI>
  </svcExtension>
  </svcs>
 </login>
 <clTRID>NORID-EC0.4-57e7-20100202074950-08fc57</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.4-57e7-20100202074950-08fc57</clTRID>
  <svTRID>20100202084950588772-mu5yhv-#-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <logout/>
 <clTRID>NORID-EC0.4-57e7-20100202074950-0c2374</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1500">
  <msg>Command completed successfully; ending session</msg>
 </result>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.4-57e7-20100202074950-0c2374</clTRID>
  <svTRID>20100202084950798501-oi78e1-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

Note: New password applies from here!!
Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021