NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Contact update


Contact update:

Update a role:
- change the address
- change the voice number
- remove the mobile number.
- Change the secondary email and add one more

Keep the rest of the information by not including it.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <update>
  <contact:update xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 contact-1.0.xsd">
  <contact:id>TR85R</contact:id>
  <contact:chg>
   <contact:postalInfo type="loc">
   <contact:addr>
    <contact:street>New Example building</contact:street>
    <contact:street>Example st. 23c</contact:street>
    <contact:street>6 etg</contact:street>
    <contact:city>Trondheim</contact:city>
    <contact:pc>NO-7005</contact:pc>
    <contact:cc>NO</contact:cc>
   </contact:addr>
   </contact:postalInfo>
   <contact:voice>+47.12345688</contact:voice>
  </contact:chg>
  </contact:update>
 </update>
 <extension>
  <no-ext-contact:update xmlns:no-ext-contact="http://www.norid.no/xsd/no-ext-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-contact-1.0 no-ext-contact-1.0.xsd">
  <no-ext-contact:chg>
   <no-ext-contact:mobilePhone/>
  </no-ext-contact:chg>
  <no-ext-contact:add>
   <no-ext-contact:email>another@example.com</no-ext-contact:email>
   <no-ext-contact:email>xml-sec2@example.no</no-ext-contact:email>
  </no-ext-contact:add>
  <no-ext-contact:rem>
   <no-ext-contact:email>xml-sec@example.no</no-ext-contact:email>
  </no-ext-contact:rem>
  </no-ext-contact:update>
 </extension>
 <clTRID>NORID-EC0.97-2a4a-20170911081937-048e0a</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="7" id="435030380"/>
 <extension>
  <conditions xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
  <condition code="EC001024" severity="info">
   <msg>Command completed</msg>
   <details>Contact [TR85R] has been updated.</details>
  </condition>
  </conditions>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-2a4a-20170911081937-048e0a</clTRID>
  <svTRID>20170911101937299189-i9aqpx-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

---

Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021