NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

DNSSEC: Domain create with one DS record


Create a domain, intitially with one DS record with one digest for one key tag - new data model:

An info is executed after the create to show the result.

-----
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <create>
  <domain:create xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-test-ny2.no</domain:name>
  <domain:ns>
   <domain:hostObj>ns2.sol.no</domain:hostObj>
   <domain:hostObj>ns3.sol.no</domain:hostObj>
  </domain:ns>
  <domain:registrant>TH1251O</domain:registrant>
  <domain:contact type="tech">TR85R</domain:contact>
  <domain:authInfo>
   <domain:pw>I7owhpPS</domain:pw>
  </domain:authInfo>
  </domain:create>
 </create>
 <extension>
  <no-ext-domain:create xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1 no-ext-domain-1.1.xsd">
  <no-ext-domain:applicantDataset>
   <no-ext-domain:versionNumber>2.0</no-ext-domain:versionNumber>
   <no-ext-domain:acceptName>Peter Absalon</no-ext-domain:acceptName>
   <no-ext-domain:acceptDate>2017-08-07T08:19:31Z</no-ext-domain:acceptDate>
  </no-ext-domain:applicantDataset>
  </no-ext-domain:create>
  <secDNS:create xmlns:secDNS="urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1 secDNS-1.1.xsd">
  <secDNS:dsData>
   <secDNS:keyTag>48321</secDNS:keyTag>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:digestType>1</secDNS:digestType>
   <secDNS:digest>C1EE5292D263C2797FD2722FDABA2F3234DDED36</secDNS:digest>
  </secDNS:dsData>
  </secDNS:create>
 </extension>
 <clTRID>NORID-EC0.97-2ae2-20170911082837-0a86e8</clTRID>
 </command>
</epp>


2017-09-11 10:28:39.098129 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.97-2ae2-20170911082837-0a86e8 IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="7" id="435030380"/>
 <resData>
  <domain:creData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-test-ny2.no</domain:name>
  <domain:crDate>2017-09-11T08:28:37.68Z</domain:crDate>
  </domain:creData>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-2ae2-20170911082837-0a86e8</clTRID>
  <svTRID>20170911102837690686-xpiwca-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>


---

   
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <info>
  <domain:info xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name hosts="all">2017-09-09-dom-test-ny2.no</domain:name>
  </domain:info>
 </info>
 <clTRID>NORID-EC0.97-19ef-20170911082921-00540b</clTRID>
 </command>
</epp>


2017-09-11 10:29:21.107827 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.97-19ef-20170911082921-00540b IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="7" id="435030380"/>
 <resData>
  <domain:infData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-test-ny2.no</domain:name>
  <domain:roid>DOM659887D-NORID</domain:roid>
  <domain:status s="ok"/>
  <domain:registrant>TH1251O</domain:registrant>
  <domain:contact type="tech">TR85R</domain:contact>
  <domain:ns>
   <domain:hostObj>ns2.sol.no</domain:hostObj>
   <domain:hostObj>ns3.sol.no</domain:hostObj>
  </domain:ns>
  <domain:clID>reg9094</domain:clID>
  <domain:crID>reg9094</domain:crID>
  <domain:crDate>2017-09-11T08:28:37.68Z</domain:crDate>
  <domain:exDate>2018-09-11T08:28:38.80Z</domain:exDate>
  <domain:authInfo>
   <domain:pw>I7owhpPS</domain:pw>
  </domain:authInfo>
  </domain:infData>
 </resData>
 <extension>
  <no-ext-domain:infData xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1">
  <no-ext-domain:applicantDataset>
   <no-ext-domain:versionNumber>2.0</no-ext-domain:versionNumber>
   <no-ext-domain:acceptName>Peter Absalon</no-ext-domain:acceptName>
   <no-ext-domain:acceptDate>2017-08-07T08:19:31.00Z</no-ext-domain:acceptDate>
   <no-ext-domain:updateClientID>reg9094</no-ext-domain:updateClientID>
   <no-ext-domain:updateDate>2017-09-11T08:28:38.29Z</no-ext-domain:updateDate>
  </no-ext-domain:applicantDataset>
  </no-ext-domain:infData>
  <secDNS:infData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1" xmlns:secDNS="urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1">
  <secDNS:dsData>
   <secDNS:keyTag>48321</secDNS:keyTag>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:digestType>1</secDNS:digestType>
   <secDNS:digest>c1ee5292d263c2797fd2722fdaba2f3234dded36</secDNS:digest>
  </secDNS:dsData>
  </secDNS:infData>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-19ef-20170911082921-00540b</clTRID>
  <svTRID>20170911102921021954-vuz6yp-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

---
Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021