NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Private domain create - normal mode


1) Contact create:
  A create a private registrant contact with an identity being an 'anonymousPersonIdentifier'.
  The identity 'N.PRI.61879025' is used as the anonynomous person identity. 
  The registrant contactId is 'VV290P' and was created in 2011 and used as registrant.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <create>
  <contact:create xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 contact-1.0.xsd">
  <contact:id>auto</contact:id>
  <contact:postalInfo type="loc">
   <contact:name>Ville Vinter</contact:name>
   <contact:addr>
   <contact:street>Abels gt. 5</contact:street>
   <contact:city>TRONDHEIM</contact:city>
   <contact:pc>NO-7005</contact:pc>
   <contact:cc>NO</contact:cc>
   </contact:addr>
  </contact:postalInfo>
  <contact:voice>+47.97263222</contact:voice>
  <contact:email>ville.vinter@gmail.com</contact:email>
  <contact:authInfo>
   <contact:pw/>
  </contact:authInfo>
  </contact:create>
 </create>
 <extension>
  <no-ext-contact:create xmlns:no-ext-contact="http://www.norid.no/xsd/no-ext-contact-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-contact-1.0 no-ext-contact-1.0.xsd">
  <no-ext-contact:type>person</no-ext-contact:type>
  <no-ext-contact:identity type="anonymousPersonIdentifier">N.PRI.61879025</no-ext-contact:identity>
  </no-ext-contact:create>
 </extension>
 <clTRID>NORID-EC0.81-2810-20110412131749-016894</clTRID>
 </command>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="10" id="17248783"/>
 <resData>
  <contact:creData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0" xmlns:contact="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0 contact-1.0.xsd">
  <contact:id>VV290P</contact:id>
  <contact:crDate>2011-04-12T13:17:49.09Z</contact:crDate>
  </contact:creData>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.81-2810-20110412131749-016894</clTRID>
  <svTRID>20110412151749095166-s3632a-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>


---

2) Private domain create:
  Then create a private domain with:
  - a registrant being the private person contact created above
  - a technical role contact
  - two existing name servers, which is the minimum for .NO
  - a password set by the authInfo

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <create>
  <domain:create xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>ville-vinter.no</domain:name>
  <domain:ns>
   <domain:hostObj>biff.uninett.no</domain:hostObj>
   <domain:hostObj>nn.uninett.no</domain:hostObj>
  </domain:ns>
  <domain:registrant>VV290P</domain:registrant>
  <domain:contact type="tech">UH390R</domain:contact>
  <domain:authInfo>
   <domain:pw>MySecret123Z</domain:pw>
  </domain:authInfo>
  </domain:create>
 </create>
 <extension>
  <no-ext-domain:create xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1 no-ext-domain-1.1.xsd">
  <no-ext-domain:applicantDataset>
   <no-ext-domain:versionNumber>2.0</no-ext-domain:versionNumber>
   <no-ext-domain:acceptName>Ville Vinter</no-ext-domain:acceptName>
   <no-ext-domain:acceptDate>2014-04-03T10:10:47Z</no-ext-domain:acceptDate>
  </no-ext-domain:applicantDataset>
  </no-ext-domain:create>
 </extension>
 <clTRID>NORID-EC0.93-40a5-20140429100036-008ff1</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="10" id="180817768"/>
 <resData>
  <domain:creData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>ville-vinter.no</domain:name>
  <domain:crDate>2014-04-29T10:00:36.16Z</domain:crDate>
  </domain:creData>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.93-40a5-20140429100036-008ff1</clTRID>
  <svTRID>20140429120036162843-cs967b-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021