NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Private domain create - lottery mode


Lottery mode. Private domain create.

Sequences for two application variants are shown:

 1) An application #1 for domain 'foster.no'
 2) An application #2 also for domain 'foster.no'

 These are all put in pending/lottery queue and will get the final answer in a late-response 
 service message when the result from the lottery is decided.

 1) and 2) competes for the same domain name. Only one applicant will win the lottery and 
 get the delegation. In the example sequence it is the applicant #2 who wins the lottery
 and receives the first answer in a sevice message. From now on the delegation exists.
 Applicant #1 will then get a reject. The reject will look just like any reject to an
 application which tries to register a delegation that already exists.
   
-------------------------------------------------------------------------

Comments regarding the request:
  - As for a normal private domain create, the registrant need to be created in advance.
  - A technical contact is added, being the same as the registrant (can be another contact)
  - two existing name servers, which is the minimum for .NO

------------------------------------------------------------------------

1) Complete sequence for application #2: He wins the lottery

Request:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <command>
    <create>
      <domain:create xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
        <domain:name>foster.no</domain:name>
        <domain:ns>
          <domain:hostObj>ns1.data9091.net</domain:hostObj>
          <domain:hostObj>ns2.data9091.net</domain:hostObj>
        </domain:ns>
        <domain:registrant>PFM4P</domain:registrant>
        <domain:contact type="tech">PFM5R</domain:contact>
        <domain:authInfo>
          <domain:pw/>
        </domain:authInfo>
      </domain:create>
    </create>
    <extension>
     <no-ext-domain:create xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1 no-ext-domain-1.1.xsd">
      <no-ext-domain:applicantDataset>
      <no-ext-domain:versionNumber>2.0</no-ext-domain:versionNumber>
      <no-ext-domain:acceptName>Trond Test Haugen</no-ext-domain:acceptName>
      <no-ext-domain:acceptDate>2018-05-06T10:10:47Z</no-ext-domain:acceptDate>
      </no-ext-domain:applicantDataset>
     </no-ext-domain:create>
    </extension>
    <clTRID>NORID-EC0.97-04c2-20180507074706-0c6716</clTRID>
 </command>
</epp>
   

Response:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result code="1001">
      <msg>Command completed successfully; action pending</msg>
    </result>
    <extension>
      <conditions xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
        <condition code="EC001013" severity="info">
          <msg>The request has been registered for lottery</msg>
          <details>The request has been registered for lottery. Ticket is pending.</details>
        </condition>
      </conditions>
    </extension>
    <trID>
      <clTRID>NORID-EC0.97-04c2-20180507074706-0c6716</clTRID>
      <svTRID>20160507094706813532-yfwpuy-reg9094-NORID</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>

   

Service messages:

epp-late-response:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1301">
  <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
 </result>
 <msgQ count="15" id="184936074">
  <qDate>2018-05-07T11:51:40.66Z</qDate>
  <msg>EPP response to command with clTRID [NORID-EC0.97-04c2-20180507074706-0c6716] and svTRID [20180507094706813532-yfwpuy-reg9094-NORID]</msg>
 </msgQ>
 <resData>
  <message xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd" type="epp-late-response">
  <desc>EPP response to command with clTRID [NORID-EC0.93-04c2-20180507074706-0c6716] and svTRID [20180507094706813532-yfwpuy-reg9094-NORID]</desc>
  <data>
   <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
   <response>
    <result code="1000">
     <msg>Command completed successfully</msg>
    </result>
    <msgQ count="5" id="18177354"/>
    <resData>
     <domain:creData xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
      <domain:name>foster.no</domain:name>
      <domain:crDate>2018-05-07T09:43:10.98Z</domain:crDate>
     </domain:creData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>NORID-EC0.97-04c2-20180507074706-0c6716</clTRID>
      <svTRID>20180507094706813532-yfwpuy-reg9094-NORID</svTRID>
    </trID>
    </response>
   </epp>
  </data>
  </message>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-6ae7-20180509090809-0345cd</clTRID>
  <svTRID>20180509110809216060-qsuvh9-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>------------------------------------------------------------------------------------

2) Complete sequence for application #1: He looses the lottery and receives a reject

Request:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <command>
    <create>
      <domain:create xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
        <domain:name>foster.no</domain:name>
        <domain:ns>
          <domain:hostObj>ns1.data9091.net</domain:hostObj>
          <domain:hostObj>ns2.data9091.net</domain:hostObj>
        </domain:ns>
        <domain:registrant>PFM4P</domain:registrant>
        <domain:contact type="tech">PFM5R</domain:contact>
        <domain:authInfo>
          <domain:pw/>
        </domain:authInfo>
      </domain:create>
    </create>
    <extension>
     <no-ext-domain:create xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1 no-ext-domain-1.1.xsd">
      <no-ext-domain:applicantDataset>
      <no-ext-domain:versionNumber>2.0</no-ext-domain:versionNumber>
      <no-ext-domain:acceptName>Peter Test Johnson</no-ext-domain:acceptName>
      <no-ext-domain:acceptDate>2018-05-06T10:10:47Z</no-ext-domain:acceptDate>
      </no-ext-domain:applicantDataset>
     </no-ext-domain:create>
    </extension>
    <clTRID>NORID-EC0.97-0888-20180507074706-0c6716</clTRID>
  </command>
</epp>

   

Response:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result code="1001">
      <msg>Command completed successfully; action pending</msg>
    </result>
    <extension>
      <conditions xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
        <condition code="EC001013" severity="info">
          <msg>The request has been registered for lottery</msg>
          <details>The request has been registered for lottery. Ticket is pending.</details>
        </condition>
      </conditions>
    </extension>
    <trID>
      <clTRID>NORID-EC0.97-0888-20180507074706-0c6716</clTRID>
      <svTRID>20150507094706813532-yfwpuy-reg9091-NORID</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>

   

Service messages:

epp-late-response:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1301">
  <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
 </result>
 <msgQ count="15" id="184936074">
  <qDate>2018-05-07T11:59:40.66Z</qDate>
  <msg>EPP response to command with clTRID [NORID-EC0.97-0888-20180507074706-0c6716] and svTRID [20180507094706813532-yfwpuy-reg9091-NORID]</msg>
 </msgQ>
 <resData>
  <message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd" type="epp-late-response">
   <desc>EPP response to command with clTRID [NORID-EC0.97-0888-20180507074706-0c6716] and svTRID [20180507094706813532-yfwpuy-reg9091-NORID]</desc>
   <data>
   <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
    <response>
     <result code="2302">
      <msg>Object exists</msg>
     </result>
     <msgQ count="7" id="18177354"/>
     <extension>
      <conditions xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
       <condition code="EC002001" severity="error">
        <msg>Domain already exists</msg>
        <details>Domain with name [foster.no] already exists in the database.</details>
       </condition>
      </conditions>
     </extension>
     <trID>
       <clTRID>NORID-EC0.97-0888-20180507074706-0c6716</clTRID>
       <svTRID>20180507094706813532-yfwpuy-reg9091-NORID</svTRID>
     </trID>
    </response>
   </epp>
  </data>
  </message>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-0888-20180507074706-0c6716</clTRID>
  <svTRID>20180507094706813532-yfwpuy-reg9091-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

   

Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021