NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Domain delete


Domain delete:

Delete an existing domain. 

Also specify the optional .NO specific dates:

 - deleteFromDNS   : the date when the domain is removed from DNS, but it will
  remain registered.

 - deleteFromRegistry: the date when the domain is deleted from the registry and 
  becomes available for re-registration.

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <delete>
  <domain:delete xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>example-delete.no</domain:name>
  </domain:delete>
 </delete>
 <extension>
  <no-ext-domain:delete xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1 no-ext-domain-1.1.xsd">
  <no-ext-domain:deleteFromDNS>2014-12-14</no-ext-domain:deleteFromDNS>
  <no-ext-domain:deleteFromRegistry>2014-12-18</no-ext-domain:deleteFromRegistry>
  </no-ext-domain:delete>
 </extension>
 <clTRID>NORID-EC0.94-1cce-20141210135911-0c8e81</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="12" id="189405743"/>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.94-1cce-20141210135911-0c8e81</clTRID>
  <svTRID>20141210145911822877-udmmtp-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021