NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Domain renew


Domain renew:

---

Do an info on the domain to find the current expiry date (exDate).
Note that the expiry date is set to 2017-09-13T14:02:37.00Z.


<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <info>
  <domain:info xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name hosts="all">2017-09-09-dom-test-ny-renew.no</domain:name>
  </domain:info>
 </info>
 <clTRID>NORID-EC0.97-2a4a-20170911084138-0dee8e</clTRID>
 </command>
</epp>


2017-09-11 10:41:38.989226 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.97-2a4a-20170911084138-0dee8e IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="7" id="435030380"/>
 <resData>
  <domain:infData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-test-ny-renew.no</domain:name>
  <domain:roid>DOM659889D-NORID</domain:roid>
  <domain:status s="ok"/>
  <domain:registrant>TH1251O</domain:registrant>
  <domain:contact type="tech">TR85R</domain:contact>
  <domain:ns>
   <domain:hostObj>ns2.sol.no</domain:hostObj>
   <domain:hostObj>ns3.sol.no</domain:hostObj>
  </domain:ns>
  <domain:clID>reg9094</domain:clID>
  <domain:crID>reg9094</domain:crID>
  <domain:crDate>2017-09-11T08:34:49.15Z</domain:crDate>
  <domain:upDate>2017-09-11T08:41:31.36Z</domain:upDate>
  <domain:exDate>2017-09-13T14:02:37.00Z</domain:exDate>
  <domain:authInfo>
   <domain:pw>I7owhpPS</domain:pw>
  </domain:authInfo>
  </domain:infData>
 </resData>
 <extension>
  <no-ext-domain:infData xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1">
  <no-ext-domain:applicantDataset>
   <no-ext-domain:versionNumber>2.0</no-ext-domain:versionNumber>
   <no-ext-domain:acceptName>Ola Nordmann</no-ext-domain:acceptName>
   <no-ext-domain:acceptDate>2017-09-09T08:19:31.00Z</no-ext-domain:acceptDate>
   <no-ext-domain:updateClientID>reg9094</no-ext-domain:updateClientID>
   <no-ext-domain:updateDate>2017-09-11T08:34:49.26Z</no-ext-domain:updateDate>
  </no-ext-domain:applicantDataset>
  </no-ext-domain:infData>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-2a4a-20170911084138-0dee8e</clTRID>
  <svTRID>20170911104138914281-64q3qh-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>


---


Renew the domain for another 5 months, need to specify the current expiry date (curExpDate).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <renew>
  <domain:renew xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-test-ny-renew.no</domain:name>
  <domain:curExpDate>2017-09-13</domain:curExpDate>
  <domain:period unit="m">5</domain:period>
  </domain:renew>
 </renew>
 <clTRID>NORID-EC0.97-2a4a-20170911084454-08b40a</clTRID>
 </command>
</epp>


2017-09-11 10:44:56.218139 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.97-2a4a-20170911084454-08b40a IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="7" id="435030380"/>
 <extension>
  <conditions xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
  <condition code="EC001024" severity="info">
   <msg>Command completed</msg>
   <details>Domain [2017-09-09-dom-test-ny-renew.no] has been renewed.</details>
  </condition>
  </conditions>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-2a4a-20170911084454-08b40a</clTRID>
  <svTRID>20170911104454571018-6rx937-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>


---


Do an info on the domain to check that the expiry date (exDate) has been 
incremented 5 months.
Note thate the expiryDate now is 2018-02-13T15:02:37.00Z.


<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <info>
  <domain:info xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name hosts="all">2017-09-09-dom-test-ny-renew.no</domain:name>
  </domain:info>
 </info>
 <clTRID>NORID-EC0.97-2bfc-20170911084512-0aa385</clTRID>
 </command>
</epp>


2017-09-11 10:45:12.765347 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.97-2bfc-20170911084512-0aa385 IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="7" id="435030380"/>
 <resData>
  <domain:infData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-test-ny-renew.no</domain:name>
  <domain:roid>DOM659889D-NORID</domain:roid>
  <domain:status s="ok"/>
  <domain:registrant>TH1251O</domain:registrant>
  <domain:contact type="tech">TR85R</domain:contact>
  <domain:ns>
   <domain:hostObj>ns2.sol.no</domain:hostObj>
   <domain:hostObj>ns3.sol.no</domain:hostObj>
  </domain:ns>
  <domain:clID>reg9094</domain:clID>
  <domain:crID>reg9094</domain:crID>
  <domain:crDate>2017-09-11T08:34:49.15Z</domain:crDate>
  <domain:upDate>2017-09-11T08:44:54.57Z</domain:upDate>
  <domain:exDate>2018-02-13T15:02:37.00Z</domain:exDate>
  <domain:authInfo>
   <domain:pw>I7owhpPS</domain:pw>
  </domain:authInfo>
  </domain:infData>
 </resData>
 <extension>
  <no-ext-domain:infData xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1">
  <no-ext-domain:applicantDataset>
   <no-ext-domain:versionNumber>2.0</no-ext-domain:versionNumber>
   <no-ext-domain:acceptName>Ola Nordmann</no-ext-domain:acceptName>
   <no-ext-domain:acceptDate>2017-09-09T08:19:31.00Z</no-ext-domain:acceptDate>
   <no-ext-domain:updateClientID>reg9094</no-ext-domain:updateClientID>
   <no-ext-domain:updateDate>2017-09-11T08:34:49.26Z</no-ext-domain:updateDate>
  </no-ext-domain:applicantDataset>
  </no-ext-domain:infData>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-2bfc-20170911084512-0aa385</clTRID>
  <svTRID>20170911104512697624-d3yzms-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>


---


Try another renew to move the expiry date even further, this should be rejected by 
.NO registry policy because of mismatch on current expiry date.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <renew>
  <domain:renew xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-test-ny-renew.no</domain:name>
  <domain:curExpDate>2018-02-13</domain:curExpDate>
  <domain:period unit="m">7</domain:period>
  </domain:renew>
 </renew>
 <clTRID>NORID-EC0.97-2bfc-20170911084711-03cbff</clTRID>
 </command>
</epp>


2017-09-11 10:47:11.514040 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.97-2bfc-20170911084711-03cbff IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="2105">
  <msg>Object is not eligible for renewal</msg>
 </result>
 <msgQ count="7" id="435030380"/>
 <extension>
  <conditions xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
  <condition code="EC001025" severity="info">
   <msg>Command failed</msg>
   <details>Failed to renew domain [2017-09-09-dom-test-ny-renew.no].</details>
  </condition>
  <condition code="EC002003" severity="error">
   <msg>Domain is not renewable</msg>
   <details>Domain [2017-09-09-dom-test-ny-renew.no] is not renewable before [2018-01-14].</details>
  </condition>
  </conditions>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-2bfc-20170911084711-03cbff</clTRID>
  <svTRID>20170911104711249661-2ik6p6-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>


---

Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021