NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Domain transfer


Domain transfer - new data model: 

A registrant contacts a new registrar and request the registrar to take over his domain.

The new registrar then need to transfer the domain to himself from another current registrar.

Case 1:
 Domain: 2017-09-09-dom-transfer-ny-1.no

 If the registrant knows the authInfo, he passes it to the new registrar, who can do a 
 transfer 'op=execute' containing the authInfo, and the transfer will be performed.

Case 2:
 Domain: 2017-09-09-dom-transfer-ny-2.no
 
 If the registrant does not know the authInfo, the new registrar must initiate a transfer by 
 sending a transfer 'op=request' without authInfo. This will trig the registry to generate a 
 one-time password (a token) and send it to the registrant, which in turn must pass the 
 token to his new registrar.
 The new registrar can then send a transfer 'op=execute' containing the token, and then the
 transfer will be performed.

--

First create two domains to transfer (login as registrar reg9094).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <command>
    <create>
      <domain:create xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
        <domain:name>2017-09-09-dom-transfer-ny-1.no</domain:name>
        <domain:ns>
          <domain:hostObj>ns2.sol.no</domain:hostObj>
          <domain:hostObj>ns3.sol.no</domain:hostObj>
        </domain:ns>
        <domain:registrant>TH1251O</domain:registrant>
        <domain:contact type="tech">TR85R</domain:contact>
        <domain:authInfo>
          <domain:pw>I7owhpPS</domain:pw>
        </domain:authInfo>
      </domain:create>
    </create>
    <extension>
      <no-ext-domain:create xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1 no-ext-domain-1.1.xsd">
        <no-ext-domain:applicantDataset>
          <no-ext-domain:versionNumber>2.0</no-ext-domain:versionNumber>
          <no-ext-domain:acceptName>Ola Nordmann</no-ext-domain:acceptName>
          <no-ext-domain:acceptDate>2017-09-09T08:19:31Z</no-ext-domain:acceptDate>
        </no-ext-domain:applicantDataset>
      </no-ext-domain:create>
    </extension>
    <clTRID>NORID-EC0.97-2ae3-20170911084944-0d0699</clTRID>
  </command>
</epp>

   

Response:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>Command completed successfully</msg>
    </result>
    <msgQ count="7" id="435030380"/>
    <resData>
      <domain:creData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
        <domain:name>2017-09-09-dom-transfer-ny-1.no</domain:name>
        <domain:crDate>2017-09-11T08:49:44.85Z</domain:crDate>
      </domain:creData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>NORID-EC0.97-2ae3-20170911084944-0d0699</clTRID>
      <svTRID>20170911104944854637-m7sjtf-reg9094-NORID</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <command>
    <create>
      <domain:create xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
        <domain:name>2017-09-09-dom-transfer-ny-2.no</domain:name>
        <domain:ns>
          <domain:hostObj>ns2.sol.no</domain:hostObj>
          <domain:hostObj>ns3.sol.no</domain:hostObj>
        </domain:ns>
        <domain:registrant>TH1251O</domain:registrant>
        <domain:contact type="tech">TR85R</domain:contact>
        <domain:authInfo>
          <domain:pw>I7owhpPS</domain:pw>
        </domain:authInfo>
      </domain:create>
    </create>
    <extension>
      <no-ext-domain:create xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1 no-ext-domain-1.1.xsd">
        <no-ext-domain:applicantDataset>
          <no-ext-domain:versionNumber>2.0</no-ext-domain:versionNumber>
          <no-ext-domain:acceptName>Ola Nordmann</no-ext-domain:acceptName>
          <no-ext-domain:acceptDate>2017-09-09T08:19:31Z</no-ext-domain:acceptDate>
        </no-ext-domain:applicantDataset>
      </no-ext-domain:create>
    </extension>
    <clTRID>NORID-EC0.97-2bf9-20170911085151-08a730</clTRID>
  </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
  <response>
    <result code="1000">
      <msg>Command completed successfully</msg>
    </result>
    <msgQ count="7" id="435030380"/>
    <resData>
      <domain:creData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
        <domain:name>2017-09-09-dom-transfer-ny-2.no</domain:name>
        <domain:crDate>2017-09-11T08:51:51.56Z</domain:crDate>
      </domain:creData>
    </resData>
    <trID>
      <clTRID>NORID-EC0.97-2bf9-20170911085151-08a730</clTRID>
      <svTRID>20170911105151567892-63yd4d-reg9094-NORID</svTRID>
    </trID>
  </response>
</epp>


---

Case 1: The new registrar reg9096 knows the authInfo and issues a transfer 'op=execute' 
    with the authInfo to perform the transfer directly.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <extension>
 <command xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-epp-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-epp-1.0 no-ext-epp-1.0.xsd">
  <transfer op="execute">
  <domain:transfer xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
   <domain:name>2017-09-09-dom-transfer-ny-1.no</domain:name>
   <domain:authInfo>
   <domain:pw>I7owhpPS</domain:pw>
   </domain:authInfo>
  </domain:transfer>
  </transfer>
  <clTRID>NORID-EC0.97-2efe-20170911090853-0c1e7b</clTRID>
 </command>
 </extension>
</epp>


2017-09-11 11:08:55.441763 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.97-2efe-20170911090853-0c1e7b IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="35" id="434951179"/>
 <resData>
  <domain:trnData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-transfer-ny-1.no</domain:name>
  <domain:trStatus>serverApproved</domain:trStatus>
  <domain:reID>reg9096</domain:reID>
  <domain:reDate>2017-09-11T09:08:55.00Z</domain:reDate>
  <domain:acID>reg9096</domain:acID>
  <domain:acDate>2017-09-11T09:08:55.00Z</domain:acDate>
  <domain:exDate>2018-09-11T08:49:45.52Z</domain:exDate>
  </domain:trnData>
 </resData>
 <extension>
  <conditions xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
  <condition code="EC001024" severity="info">
   <msg>Command completed</msg>
   <details>Domain [2017-09-09-dom-transfer-ny-1.no] has been transferred.</details>
  </condition>
  </conditions>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-2efe-20170911090853-0c1e7b</clTRID>
  <svTRID>20170911110853804394-p8rr9j-reg9096-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

	
---


Now do a domain info to verify that reg9096 now is the sponsor, e. clID=reg9096 and crID=reg9094.

Also note that the the registry has generated a new and random authInfo for the domain,
this is given to the new registrar when he does a domain info, but the old registrar 
cannot any longer initiate a transfer back by use of the old authInfo.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <info>
  <domain:info xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name hosts="all">2017-09-09-dom-transfer-ny-1.no</domain:name>
  </domain:info>
 </info>
 <clTRID>NORID-EC0.97-05dd-20170911091104-0ee585</clTRID>
 </command>
</epp>


2017-09-11 11:11:05.068822 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.97-05dd-20170911091104-0ee585 IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="35" id="434951179"/>
 <resData>
  <domain:infData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-transfer-ny-1.no</domain:name>
  <domain:roid>DOM659890D-NORID</domain:roid>
  <domain:status s="ok"/>
  <domain:registrant>TH1254O</domain:registrant>
  <domain:contact type="tech">TR86R</domain:contact>
  <domain:ns>
   <domain:hostObj>ns2.sol.no</domain:hostObj>
   <domain:hostObj>ns3.sol.no</domain:hostObj>
  </domain:ns>
  <domain:clID>reg9096</domain:clID>
  <domain:crID>reg9094</domain:crID>
  <domain:crDate>2017-09-11T08:49:44.85Z</domain:crDate>
  <domain:upDate>2017-09-11T09:08:53.80Z</domain:upDate>
  <domain:exDate>2018-09-11T08:49:45.52Z</domain:exDate>
  <domain:authInfo>
   <domain:pw>ziUKUXcs</domain:pw>
  </domain:authInfo>
  </domain:infData>
 </resData>
 <extension>
  <no-ext-domain:infData xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1">
  <no-ext-domain:applicantDataset>
   <no-ext-domain:versionNumber>2.0</no-ext-domain:versionNumber>
   <no-ext-domain:acceptName>Ola Nordmann</no-ext-domain:acceptName>
   <no-ext-domain:acceptDate>2017-09-09T08:19:31.00Z</no-ext-domain:acceptDate>
   <no-ext-domain:updateClientID>reg9094</no-ext-domain:updateClientID>
   <no-ext-domain:updateDate>2017-09-11T08:49:45.00Z</no-ext-domain:updateDate>
  </no-ext-domain:applicantDataset>
  </no-ext-domain:infData>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-05dd-20170911091104-0ee585</clTRID>
  <svTRID>20170911111104979312-uwr86s-reg9096-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>


---


Case 2: The new registrar reg9096 does not know the authInfo and issues a transfer 'op=request' 
    without an authInfo to trig a token to the registrant.

    Unless otherwise specified, the token will be sent to the primary email address
    of the registrant contact.

    It is possible to specify alternatives where to send the token in the notify extension.
    The notify extension can specify an email address or a mobilephone number.
    The email address specified must match one of the email-addresses registered for the
    domain registrant contact. Likewise, if the mobilePhone is specified, it must match the 
    mobile phone number registered for the the registrant.

    In this example we specify that the token shall be sent to one of the secondary 
    email addresses of the registrant contact.

	

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <transfer op="request">
  <domain:transfer xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-transfer-ny-2.no</domain:name>
  </domain:transfer>
 </transfer>
 <extension>
  <no-ext-domain:transfer xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1 no-ext-domain-1.1.xsd">
  <no-ext-domain:notify>
   <no-ext-domain:email>xml-sec@example.no</no-ext-domain:email>
  </no-ext-domain:notify>
  </no-ext-domain:transfer>
 </extension>
 <clTRID>NORID-EC0.97-19e4-20170911091236-0bcc4c</clTRID>
 </command>
</epp>


2017-09-11 11:12:37.240683 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.97-19e4-20170911091236-0bcc4c IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1001">
  <msg>Command completed successfully; action pending</msg>
 </result>
 <msgQ count="35" id="434951179"/>
 <resData>
  <domain:trnData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-transfer-ny-2.no</domain:name>
  <domain:trStatus>pending</domain:trStatus>
  <domain:reID>reg9096</domain:reID>
  <domain:reDate>2017-09-11T09:12:36.77Z</domain:reDate>
  <domain:acID>reg9096</domain:acID>
  <domain:acDate>2017-10-11T09:12:37.13Z</domain:acDate>
  </domain:trnData>
 </resData>
 <extension>
  <conditions xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
  <condition code="EC002033" severity="info">
   <msg>Domain transfer needs confirmation</msg>
   <details>Transfer of domain [2017-09-09-dom-transfer-ny-2.no] needs confirmation. The ticket is pending.</details>
  </condition>
  </conditions>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-19e4-20170911091236-0bcc4c</clTRID>
  <svTRID>20170911111236774020-65jwej-reg9096-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

---

Transfer query:

While token is pending, the new registrar can send a transfer 'query' just to check 
the transfer status.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <transfer op="query">
  <domain:transfer xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-transfer-ny-2.no</domain:name>
  </domain:transfer>
 </transfer>
 <clTRID>NORID-EC0.97-2bfc-20170911091328-0e17d3</clTRID>
 </command>
</epp>


2017-09-11 11:13:29.079813 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.97-2bfc-20170911091328-0e17d3 IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="35" id="434951179"/>
 <resData>
  <domain:trnData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-transfer-ny-2.no</domain:name>
  <domain:trStatus>pending</domain:trStatus>
  <domain:reID>reg9096</domain:reID>
  <domain:reDate>2017-09-11T09:12:36.77Z</domain:reDate>
  <domain:acID>reg9096</domain:acID>
  <domain:acDate>2017-10-11T09:12:37.13Z</domain:acDate>
  </domain:trnData>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-2bfc-20170911091328-0e17d3</clTRID>
  <svTRID>20170911111328924174-36wbcp-reg9096-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

---


Transfer cancel:

While token is pending, the new registrar can cancel a pending transfer.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <transfer op="cancel">
  <domain:transfer xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-transfer-ny-2.no</domain:name>
  </domain:transfer>
 </transfer>
 <clTRID>NORID-EC0.97-2efe-20170911091358-0432aa</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="35" id="434951179"/>
 <resData>
  <domain:trnData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-transfer-ny-2.no</domain:name>
  <domain:trStatus>clientCancelled</domain:trStatus>
  <domain:reID>reg9096</domain:reID>
  <domain:reDate>2017-09-11T09:12:36.77Z</domain:reDate>
  <domain:acID>reg9096</domain:acID>
  <domain:acDate>2017-10-11T09:12:37.13Z</domain:acDate>
  </domain:trnData>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-2efe-20170911091358-0432aa</clTRID>
  <svTRID>20170911111358276287-qiwsem-reg9096-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>


---


Transfer execute:

Now a real transfer execute.

First the request must be repeated, since it had been cancelled.

Then the token 'simsalabim' has been sent to the registrant/admin who
has passed it on to his new registrar, who now can issue a transfer
'op=execute' containing the token, and the transfer is performed.

We can also do an implicit renew as part of the transfer, and set the duration to 9 months.

Notes:
 As this is a test system, the token mail is not actually sent, but we magicly know that the 
 token generated is 'simsalabim'. 


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <extension>
 <command xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-epp-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-epp-1.0 no-ext-epp-1.0.xsd">
  <transfer op="execute">
  <domain:transfer xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
   <domain:name>2017-09-09-dom-transfer-ny-2.no</domain:name>
  </domain:transfer>
  </transfer>
  <extension>
  <no-ext-domain:transfer xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1 no-ext-domain-1.1.xsd">
   <no-ext-domain:token>simsalabim</no-ext-domain:token>
  </no-ext-domain:transfer>
  </extension>
  <clTRID>NORID-EC0.97-2ae3-20170911091439-0b9135</clTRID>
 </command>
 </extension>
</epp>


2017-09-11 11:14:41.058233 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.97-2ae3-20170911091439-0b9135 IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="35" id="434951179"/>
 <resData>
  <domain:trnData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-transfer-ny-2.no</domain:name>
  <domain:trStatus>serverApproved</domain:trStatus>
  <domain:reID>reg9096</domain:reID>
  <domain:reDate>2017-09-11T09:14:41.00Z</domain:reDate>
  <domain:acID>reg9096</domain:acID>
  <domain:acDate>2017-09-11T09:14:41.00Z</domain:acDate>
  <domain:exDate>2018-09-11T08:51:52.22Z</domain:exDate>
  </domain:trnData>
 </resData>
 <extension>
  <conditions xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
  <condition code="EC001024" severity="info">
   <msg>Command completed</msg>
   <details>Domain [2017-09-09-dom-transfer-ny-2.no] has been transferred.</details>
  </condition>
  </conditions>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-2ae3-20170911091439-0b9135</clTRID>
  <svTRID>20170911111439758818-6rnpxr-reg9096-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

---


Do a last domain info on the domain to verify that reg9096 is the sponsor, e. clID=reg9096 and crID=reg9094,
and that the expiry date is now moved 9 months onwards.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <info>
  <domain:info xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name hosts="all">2017-09-09-dom-transfer-ny-2.no</domain:name>
  </domain:info>
 </info>
 <clTRID>NORID-EC0.97-2efe-20170911091504-06caa4</clTRID>
 </command>
</epp>


2017-09-11 11:15:04.522256 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.97-2efe-20170911091504-06caa4 IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="35" id="434951179"/>
 <resData>
  <domain:infData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>2017-09-09-dom-transfer-ny-2.no</domain:name>
  <domain:roid>DOM659891D-NORID</domain:roid>
  <domain:status s="ok"/>
  <domain:registrant>TH1254O</domain:registrant>
  <domain:contact type="tech">TR86R</domain:contact>
  <domain:ns>
   <domain:hostObj>ns2.sol.no</domain:hostObj>
   <domain:hostObj>ns3.sol.no</domain:hostObj>
  </domain:ns>
  <domain:clID>reg9096</domain:clID>
  <domain:crID>reg9094</domain:crID>
  <domain:crDate>2017-09-11T08:51:51.56Z</domain:crDate>
  <domain:upDate>2017-09-11T09:14:39.75Z</domain:upDate>
  <domain:exDate>2018-09-11T08:51:52.22Z</domain:exDate>
  <domain:authInfo>
   <domain:pw>4sxI6nhI</domain:pw>
  </domain:authInfo>
  </domain:infData>
 </resData>
 <extension>
  <no-ext-domain:infData xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1">
  <no-ext-domain:applicantDataset>
   <no-ext-domain:versionNumber>2.0</no-ext-domain:versionNumber>
   <no-ext-domain:acceptName>Ola Nordmann</no-ext-domain:acceptName>
   <no-ext-domain:acceptDate>2017-09-09T08:19:31.00Z</no-ext-domain:acceptDate>
   <no-ext-domain:updateClientID>reg9094</no-ext-domain:updateClientID>
   <no-ext-domain:updateDate>2017-09-11T08:51:51.74Z</no-ext-domain:updateDate>
  </no-ext-domain:applicantDataset>
  </no-ext-domain:infData>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-2efe-20170911091504-06caa4</clTRID>
  <svTRID>20170911111504445778-mepa5i-reg9096-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

---
Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021