NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Domain update


Domain update:

First example is to do a simple update to change only the authInfo value.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
  <update>
   <domain:update xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
    <domain:name>xn--example--seq-5745-grbs47a.no</domain:name>
    <domain:chg>
     <domain:authInfo>
      <domain:pw>MyOtherSecret</domain:pw>
     </domain:authInfo>
    </domain:chg>
   </domain:update>
  </update>
  <clTRID>NORID-5884-1265060711700410</clTRID>
 </command>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <msgQ count="95" id="5862727"/>
  <trID>
   <clTRID>NORID-5884-1265060711700410</clTRID>
   <svTRID>20100201224511702673-87zd1v-reg9094-NORID</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

---


Then a more complicated update.

- Change the contact set. Add one extra admin contact and replace the tech-contact.
- Replace one of the name servers with another one.

First we create the new name server.

Then we can do the domain update.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
  <create>
   <host:create xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd">
    <host:name>ns5-5745.example-seq.no</host:name>
    <host:addr ip="v4">5.2.3.1</host:addr>
    <host:addr ip="v4">5.2.3.2</host:addr>
   </host:create>
  </create>
  <extension>
   <no-ext-host:create xmlns:no-ext-host="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0 no-ext-host-1.0.xsd">
    <no-ext-host:contact>PEO41P</no-ext-host:contact>
   </no-ext-host:create>
  </extension>
  <clTRID>NORID-5888-1265060713135040</clTRID>
 </command>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <msgQ count="95" id="5862727"/>
  <resData>
   <host:creData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd">
    <host:name>ns5-5745.example-seq.no</host:name>
    <host:crDate>2010-02-01T21:45:13.13Z</host:crDate>
   </host:creData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>NORID-5888-1265060713135040</clTRID>
   <svTRID>20100201224513128435-l5sj7z-reg9094-NORID</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
  <update>
   <domain:update xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
    <domain:name>xn--example--seq-5745-grbs47a.no</domain:name>
    <domain:add>
     <domain:ns>
      <domain:hostObj>ns5-5745.example-seq.no</domain:hostObj>
     </domain:ns>
     <domain:contact type="admin">JEO115P</domain:contact>
     <domain:contact type="tech">OS1722P</domain:contact>
    </domain:add>
    <domain:rem>
     <domain:ns>
      <domain:hostObj>ns1-5745.example-seq.no</domain:hostObj>
     </domain:ns>
     <domain:contact type="tech">JEO115P</domain:contact>
    </domain:rem>
   </domain:update>
  </update>
  <clTRID>NORID-5892-1265060714089165</clTRID>
 </command>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <msgQ count="95" id="5862727"/>
  <trID>
   <clTRID>NORID-5892-1265060714089165</clTRID>
   <svTRID>20100201224514090116-p21ept-reg9094-NORID</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

---

Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021