NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

DNSSEC: Domain update and add key information for the registered DS records


Add also the two keys. This means to:
 1) remove all the four DS records because they are registered without any key information
 2) add the four DS records again, with the same DS information as before, but now also including the key information

An info is executed after the update to show the result.

-----

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <update>
  <domain:update xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>example.no</domain:name>
  </domain:update>
 </update>
 <extension>
  <secDNS:update xmlns:secDNS="urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1 secDNS-1.1.xsd">
  <secDNS:rem>
   <secDNS:dsData>
   <secDNS:keyTag>48321</secDNS:keyTag>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:digestType>1</secDNS:digestType>
   <secDNS:digest>C1EE5292D263C2797FD2722FDABA2F3234DDED36</secDNS:digest>
   </secDNS:dsData>
   <secDNS:dsData>
   <secDNS:keyTag>681</secDNS:keyTag>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:digestType>2</secDNS:digestType>
   <secDNS:digest>D7016B9C6F2F35EFE7F1CD1FC046E863363C1C3CB8706D57491AD19E5932CF83</secDNS:digest>
   </secDNS:dsData>
   <secDNS:dsData>
   <secDNS:keyTag>48321</secDNS:keyTag>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:digestType>2</secDNS:digestType>
   <secDNS:digest>B784E6638D3C832CACB1874FF35CD6BB9247FCEEBC658CA49708D4691C54AD95</secDNS:digest>
   </secDNS:dsData>
   <secDNS:dsData>
   <secDNS:keyTag>681</secDNS:keyTag>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:digestType>1</secDNS:digestType>
   <secDNS:digest>00D59FA4454D6F7D68B7D9DBAD7767265CCFE0A2</secDNS:digest>
   </secDNS:dsData>
  </secDNS:rem>
  <secDNS:add>
   <secDNS:dsData>
   <secDNS:keyTag>48321</secDNS:keyTag>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:digestType>1</secDNS:digestType>
   <secDNS:digest>C1EE5292D263C2797FD2722FDABA2F3234DDED36</secDNS:digest>
   <secDNS:keyData>
    <secDNS:flags>257</secDNS:flags>
    <secDNS:protocol>3</secDNS:protocol>
    <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
    <secDNS:pubKey>AwEAAfUuFPI/p8U3OyHRzhAZC89OTY7mO4Dy699z6KZCoKNi94fb+BuxRFZLr3mcr4DsLEb3XkWr9mMcgjjc2Kf2hpTEDYzG0ujTaDW9hDAp4Mb+qEWpS46MUoDW/Cp83RAymfDKHemM99GbZCXZ8q6HUWq+6LLKHHuoLMXJKnq4KZuPfjhT6QB8pr9aPxOAtTUc7n1DUchsw+tKXAcAsUWRol2Glxd/aB4ghUfWT5eJvxPXqqKHrgVmlTR6Vhrpx5JATicX0InuywVqmz+5Q9w48Vurs1EGaKXe1rGUhTJ4lBpB1vYPmIgh5wJEwXroLltjfqd+ANAvEdM5zMMYdlRGUHM=</secDNS:pubKey>
   </secDNS:keyData>
   </secDNS:dsData>
   <secDNS:dsData>
   <secDNS:keyTag>48321</secDNS:keyTag>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:digestType>2</secDNS:digestType>
   <secDNS:digest>B784E6638D3C832CACB1874FF35CD6BB9247FCEEBC658CA49708D4691C54AD95</secDNS:digest>
   <secDNS:keyData>
    <secDNS:flags>257</secDNS:flags>
    <secDNS:protocol>3</secDNS:protocol>
    <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
    <secDNS:pubKey>AwEAAfUuFPI/p8U3OyHRzhAZC89OTY7mO4Dy699z6KZCoKNi94fb+BuxRFZLr3mcr4DsLEb3XkWr9mMcgjjc2Kf2hpTEDYzG0ujTaDW9hDAp4Mb+qEWpS46MUoDW/Cp83RAymfDKHemM99GbZCXZ8q6HUWq+6LLKHHuoLMXJKnq4KZuPfjhT6QB8pr9aPxOAtTUc7n1DUchsw+tKXAcAsUWRol2Glxd/aB4ghUfWT5eJvxPXqqKHrgVmlTR6Vhrpx5JATicX0InuywVqmz+5Q9w48Vurs1EGaKXe1rGUhTJ4lBpB1vYPmIgh5wJEwXroLltjfqd+ANAvEdM5zMMYdlRGUHM=</secDNS:pubKey>
   </secDNS:keyData>
   </secDNS:dsData>
   <secDNS:dsData>
   <secDNS:keyTag>681</secDNS:keyTag>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:digestType>1</secDNS:digestType>
   <secDNS:digest>00D59FA4454D6F7D68B7D9DBAD7767265CCFE0A2</secDNS:digest>
   <secDNS:keyData>
    <secDNS:flags>257</secDNS:flags>
    <secDNS:protocol>3</secDNS:protocol>
    <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
    <secDNS:pubKey>AwEAAb0j/3Nqrujsm89amlvGL2VluMrE0CzdlzkXr5yGq0zI19uawYVE+AGjiZoX5+iALRSlIY3wbGHIAktXNImHq9ULdCUCBU4X6QlUq+scnN7j5gRrtKbfSUlyWOPNsdLHAEczMCno7VxZEBAdlM2TiBg/1kIgLGSxzgpBemhQPhcmOxXIyyi4F1bqoPWTIjbU5j/Z1VSxk8BYp/fuE+mK4SBh/KIWHsKbql2kRqKP+h0ziLjpiit8w2FjBWQoUndKZ9tmupkzEqq5nfnm/DdxS9vlBMm7DWAsgt/ZZ9Y7rdrKaLGZRNgF1MnW9skgnJvYSxqOLczQfB8I4Dp+rRN6ff8=</secDNS:pubKey>
   </secDNS:keyData>
   </secDNS:dsData>
   <secDNS:dsData>
   <secDNS:keyTag>681</secDNS:keyTag>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:digestType>2</secDNS:digestType>
   <secDNS:digest>D7016B9C6F2F35EFE7F1CD1FC046E863363C1C3CB8706D57491AD19E5932CF83</secDNS:digest>
   <secDNS:keyData>
    <secDNS:flags>257</secDNS:flags>
    <secDNS:protocol>3</secDNS:protocol>
    <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
    <secDNS:pubKey>AwEAAb0j/3Nqrujsm89amlvGL2VluMrE0CzdlzkXr5yGq0zI19uawYVE+AGjiZoX5+iALRSlIY3wbGHIAktXNImHq9ULdCUCBU4X6QlUq+scnN7j5gRrtKbfSUlyWOPNsdLHAEczMCno7VxZEBAdlM2TiBg/1kIgLGSxzgpBemhQPhcmOxXIyyi4F1bqoPWTIjbU5j/Z1VSxk8BYp/fuE+mK4SBh/KIWHsKbql2kRqKP+h0ziLjpiit8w2FjBWQoUndKZ9tmupkzEqq5nfnm/DdxS9vlBMm7DWAsgt/ZZ9Y7rdrKaLGZRNgF1MnW9skgnJvYSxqOLczQfB8I4Dp+rRN6ff8=</secDNS:pubKey>
   </secDNS:keyData>
   </secDNS:dsData>
  </secDNS:add>
  </secDNS:update>
 </extension>
 <clTRID>NORID-EC0.97-3210-20180509082828-0be0b9</clTRID>
 </command>
</epp>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="10" id="173109681"/>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-3210-20180509082828-0be0b9</clTRID>
  <svTRID>20180509092828779873-fte84a-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

-----

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <info>
  <domain:info xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name hosts="all">example.no</domain:name>
  </domain:info>
 </info>
 <clTRID>NORID-EC0.97-3211-20180509083125-082f14</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="10" id="173109681"/>
 <resData>
  <domain:infData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>example.no</domain:name>
  <domain:roid>EXA171D-NORID</domain:roid>
  <domain:status s="ok"/>
  <domain:registrant>BDMA9O</domain:registrant>
  <domain:contact type="tech">KHA510R</domain:contact>
  <domain:ns>
   <domain:hostObj>ns1.example.no</domain:hostObj>
   <domain:hostObj>ns2.example.no</domain:hostObj>
  </domain:ns>
  <domain:clID>reg9094</domain:clID>
  <domain:crID>reg9094</domain:crID>
  <domain:crDate>2014-01-15T15:05:43.51Z</domain:crDate>
  <domain:upDate>2018-01-16T08:28:28.78Z</domain:upDate>
  <domain:exDate>2019-01-15T15:05:44.24Z</domain:exDate>
  <domain:authInfo>
   <domain:pw>xxx12AAAA</domain:pw>
  </domain:authInfo>
  </domain:infData>
 </resData>
 <extension>
  <no-ext-domain:infData xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1">
  <no-ext-domain:applicantDataset>
   <no-ext-domain:versionNumber>2.0</no-ext-domain:versionNumber>
   <no-ext-domain:acceptName>Trond Haugen</no-ext-domain:acceptName>
   <no-ext-domain:acceptDate>2013-12-02T10:10:47.00Z</no-ext-domain:acceptDate>
   <no-ext-domain:updateClientID>reg9094</no-ext-domain:updateClientID>
   <no-ext-domain:updateDate>2014-01-15T15:05:43.79Z</no-ext-domain:updateDate>
  </no-ext-domain:applicantDataset>
  </no-ext-domain:infData>
  <secDNS:infData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1" xmlns:secDNS="urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1">
  <secDNS:dsData>
   <secDNS:keyTag>48321</secDNS:keyTag>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:digestType>2</secDNS:digestType>
   <secDNS:digest>b784e6638d3c832cacb1874ff35cd6bb9247fceebc658ca49708d4691c54ad95</secDNS:digest>
   <secDNS:keyData>
   <secDNS:flags>257</secDNS:flags>
   <secDNS:protocol>3</secDNS:protocol>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:pubKey>AwEAAfUuFPI/p8U3OyHRzhAZC89OTY7mO4Dy699z6KZCoKNi94fb+BuxRFZLr3mcr4DsLEb3XkWr9mMcgjjc2Kf2hpTEDYzG0ujTaDW9hDAp4Mb+qEWpS46MUoDW/Cp83RAymfDKHemM99GbZCXZ8q6HUWq+6LLKHHuoLMXJKnq4KZuPfjhT6QB8pr9aPxOAtTUc7n1DUchsw+tKXAcAsUWRol2Glxd/aB4ghUfWT5eJvxPXqqKHrgVmlTR6Vhrpx5JATicX0InuywVqmz+5Q9w48Vurs1EGaKXe1rGUhTJ4lBpB1vYPmIgh5wJEwXroLltjfqd+ANAvEdM5zMMYdlRGUHM=</secDNS:pubKey>
   </secDNS:keyData>
  </secDNS:dsData>
  <secDNS:dsData>
   <secDNS:keyTag>48321</secDNS:keyTag>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:digestType>1</secDNS:digestType>
   <secDNS:digest>c1ee5292d263c2797fd2722fdaba2f3234dded36</secDNS:digest>
   <secDNS:keyData>
   <secDNS:flags>257</secDNS:flags>
   <secDNS:protocol>3</secDNS:protocol>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:pubKey>AwEAAfUuFPI/p8U3OyHRzhAZC89OTY7mO4Dy699z6KZCoKNi94fb+BuxRFZLr3mcr4DsLEb3XkWr9mMcgjjc2Kf2hpTEDYzG0ujTaDW9hDAp4Mb+qEWpS46MUoDW/Cp83RAymfDKHemM99GbZCXZ8q6HUWq+6LLKHHuoLMXJKnq4KZuPfjhT6QB8pr9aPxOAtTUc7n1DUchsw+tKXAcAsUWRol2Glxd/aB4ghUfWT5eJvxPXqqKHrgVmlTR6Vhrpx5JATicX0InuywVqmz+5Q9w48Vurs1EGaKXe1rGUhTJ4lBpB1vYPmIgh5wJEwXroLltjfqd+ANAvEdM5zMMYdlRGUHM=</secDNS:pubKey>
   </secDNS:keyData>
  </secDNS:dsData>
  <secDNS:dsData>
   <secDNS:keyTag>681</secDNS:keyTag>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:digestType>2</secDNS:digestType>
   <secDNS:digest>d7016b9c6f2f35efe7f1cd1fc046e863363c1c3cb8706d57491ad19e5932cf83</secDNS:digest>
   <secDNS:keyData>
   <secDNS:flags>257</secDNS:flags>
   <secDNS:protocol>3</secDNS:protocol>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:pubKey>AwEAAb0j/3Nqrujsm89amlvGL2VluMrE0CzdlzkXr5yGq0zI19uawYVE+AGjiZoX5+iALRSlIY3wbGHIAktXNImHq9ULdCUCBU4X6QlUq+scnN7j5gRrtKbfSUlyWOPNsdLHAEczMCno7VxZEBAdlM2TiBg/1kIgLGSxzgpBemhQPhcmOxXIyyi4F1bqoPWTIjbU5j/Z1VSxk8BYp/fuE+mK4SBh/KIWHsKbql2kRqKP+h0ziLjpiit8w2FjBWQoUndKZ9tmupkzEqq5nfnm/DdxS9vlBMm7DWAsgt/ZZ9Y7rdrKaLGZRNgF1MnW9skgnJvYSxqOLczQfB8I4Dp+rRN6ff8=</secDNS:pubKey>
   </secDNS:keyData>
  </secDNS:dsData>
  <secDNS:dsData>
   <secDNS:keyTag>681</secDNS:keyTag>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:digestType>1</secDNS:digestType>
   <secDNS:digest>00d59fa4454d6f7d68b7d9dbad7767265ccfe0a2</secDNS:digest>
   <secDNS:keyData>
   <secDNS:flags>257</secDNS:flags>
   <secDNS:protocol>3</secDNS:protocol>
   <secDNS:alg>10</secDNS:alg>
   <secDNS:pubKey>AwEAAb0j/3Nqrujsm89amlvGL2VluMrE0CzdlzkXr5yGq0zI19uawYVE+AGjiZoX5+iALRSlIY3wbGHIAktXNImHq9ULdCUCBU4X6QlUq+scnN7j5gRrtKbfSUlyWOPNsdLHAEczMCno7VxZEBAdlM2TiBg/1kIgLGSxzgpBemhQPhcmOxXIyyi4F1bqoPWTIjbU5j/Z1VSxk8BYp/fuE+mK4SBh/KIWHsKbql2kRqKP+h0ziLjpiit8w2FjBWQoUndKZ9tmupkzEqq5nfnm/DdxS9vlBMm7DWAsgt/ZZ9Y7rdrKaLGZRNgF1MnW9skgnJvYSxqOLczQfB8I4Dp+rRN6ff8=</secDNS:pubKey>
   </secDNS:keyData>
  </secDNS:dsData>
  </secDNS:infData>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-3211-20180509083125-082f14</clTRID>
  <svTRID>20180509093125537465-8tamvb-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>
Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021