NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

DNSSEC: Domain update and remove all the DNSSEC data, thus unsecuring the domain


Update the domain and delete the three remaining DS records by use of the special attritute all="true".

An info is executed after the update to show the result. 

Note that no DNSSEC data exist, and the domain is effectively unsecured.

-----

<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <update>
  <domain:update xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>example.no</domain:name>
  </domain:update>
 </update>
 <extension>
  <secDNS:update xmlns:secDNS="urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1 secDNS-1.1.xsd">
  <secDNS:rem>
   <secDNS:all>true</secDNS:all>
  </secDNS:rem>
  </secDNS:update>
 </extension>
 <clTRID>NORID-EC0.97-60f7-20180512090151-01d7f2</clTRID>
 </command>
</epp>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="10" id="173109681"/>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-60f7-20180512090151-01d7f2</clTRID>
  <svTRID>20180512100151121860-fzkp4c-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>


-----

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <info>
  <domain:info xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name hosts="all">example.no</domain:name>
  </domain:info>
 </info>
 <clTRID>NORID-EC0.97-68fc-20180512090340-0790c5</clTRID>
 </command>
</epp>

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="10" id="173109681"/>
 <resData>
  <domain:infData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>example.no</domain:name>
  <domain:roid>EXA171D-NORID</domain:roid>
  <domain:status s="ok"/>
  <domain:registrant>BDMA9O</domain:registrant>
  <domain:contact type="tech">KAA510R</domain:contact>
  <domain:ns>
   <domain:hostObj>ns1.example.no</domain:hostObj>
   <domain:hostObj>ns2.example.no</domain:hostObj>
  </domain:ns>
  <domain:clID>reg9094</domain:clID>
  <domain:crID>reg9094</domain:crID>
  <domain:crDate>2014-01-15T15:05:43.51Z</domain:crDate>
  <domain:upDate>2018-05-12T09:01:51.12Z</domain:upDate>
  <domain:exDate>2019-01-15T15:05:44.24Z</domain:exDate>
  <domain:authInfo>
   <domain:pw>xxx12AAAA</domain:pw>
  </domain:authInfo>
  </domain:infData>
 </resData>
 <extension>
  <no-ext-domain:infData xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1">
  <no-ext-domain:applicantDataset>
   <no-ext-domain:versionNumber>2.0</no-ext-domain:versionNumber>
   <no-ext-domain:acceptName>Trond Haugen</no-ext-domain:acceptName>
   <no-ext-domain:acceptDate>2013-12-02T10:10:47.00Z</no-ext-domain:acceptDate>
   <no-ext-domain:updateClientID>reg9094</no-ext-domain:updateClientID>
   <no-ext-domain:updateDate>2014-01-15T15:05:43.79Z</no-ext-domain:updateDate>
  </no-ext-domain:applicantDataset>
  </no-ext-domain:infData>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-68fc-20180512090340-0790c5</clTRID>
  <svTRID>20180512100340497353-q6q96n-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>
Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021