NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Domain update with registrant change, and with new applicant dataset for the new registrant


Domain update with registrant change - with applicant dataset for the new registrant.

Domain update on an existing name 'example-applicant-dataset.no.
The domain shall be transferred to a new registrant, and a domain update is used to update
the registrant to a new organization. As a registrant change requires a new applicant 
statement for the new registrant, the corresponding applicant dataset is registered electronically.

A succeeding domain info shows that the statement data are updated to reflect the new registrant.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <update>
  <domain:update xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>example-applicant-dataset.no</domain:name>
  <domain:chg>
   <domain:registrant>UA1050O</domain:registrant>
  </domain:chg>
  </domain:update>
 </update>
 <extension>
  <no-ext-domain:update xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1 no-ext-domain-1.1.xsd">
  <no-ext-domain:chg>
   <no-ext-domain:applicantDataset>
   <no-ext-domain:versionNumber>2.0</no-ext-domain:versionNumber>
   <no-ext-domain:acceptName>Johan Olsen</no-ext-domain:acceptName>
   <no-ext-domain:acceptDate>2018-05-06T11:02:33Z</no-ext-domain:acceptDate>
   </no-ext-domain:applicantDataset>
  </no-ext-domain:chg>
  </no-ext-domain:update>
 </extension>
 <clTRID>NORID-EC0.90-4db2-20180507113454-0dd1fc</clTRID>
 </command>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="10" id="75204968"/>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.90-4db2-20180507113454-0dd1fc</clTRID>
  <svTRID>20180507133454908595-pd9wmi-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

---

A succeeding domain info shows that the statement has been updated to reflect the new registrant.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <info>
  <domain:info xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name hosts="all">example-applicant-dataset.no</domain:name>
  </domain:info>
 </info>
 <clTRID>NORID-EC0.97-4db2-20180507114036-01ff0b</clTRID>
 </command>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="11" id="75204968"/>
 <resData>
  <domain:infData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
  <domain:name>example-applicant-dataset.no</domain:name>
  <domain:roid>EXA156D-NORID</domain:roid>
  <domain:status s="ok"/>
  <domain:registrant>UA1050O</domain:registrant>
  <domain:contact type="tech">HT2101R</domain:contact>
  <domain:ns>
   <domain:hostObj>biff.uninett.no</domain:hostObj>
   <domain:hostObj>nn.uninett.no</domain:hostObj>
  </domain:ns>
  <domain:clID>reg9094</domain:clID>
  <domain:crID>reg9094</domain:crID>
  <domain:crDate>2018-05-07T11:34:54.90Z</domain:crDate>
  <domain:exDate>2019-05-07T11:34:56.10Z</domain:exDate>
  </domain:infData>
 </resData>
 <extension>
  <no-ext-domain:infData xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1" xmlns:no-ext-domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1">
  <no-ext-domain:applicantDataset>
   <no-ext-domain:versionNumber>2.0</no-ext-domain:versionNumber>
   <no-ext-domain:acceptName>Johan Olsen</no-ext-domain:acceptName>
   <no-ext-domain:acceptDate>2018-05-06T11:02:33.00Z</no-ext-domain:acceptDate>
   <no-ext-domain:updateClientID>reg9094</no-ext-domain:updateClientID>
   <no-ext-domain:updateDate>2018-05-07T11:34:55.73Z</no-ext-domain:updateDate>
  </no-ext-domain:applicantDataset>
  </no-ext-domain:infData>
 </extension>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.97-4db2-20180507114036-01ff0b</clTRID>
  <svTRID>20180507134036153630-hmkgsz-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021