NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Domain withdraw


Domain withdraw:

Withdraw an existing domain means to discard responsibility for the domain. The effect is 
to transfer it to 'reg0'.

---

Send the withdraw command.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <extension>
  <command xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-epp-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-epp-1.0 no-ext-epp-1.0.xsd">
   <withdraw>
    <domain:withdraw xmlns:domain="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.0 no-ext-domain-1.0.xsd">
     <domain:name>withdraw-test-5745.no</domain:name>
    </domain:withdraw>
   </withdraw>
   <clTRID>NORID-5982-1265060739921881</clTRID>
  </command>
 </extension>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <msgQ count="97" id="5862727"/>
  <trID>
   <clTRID>NORID-5982-1265060739921881</clTRID>
   <svTRID>20180506224539923980-rvucxp-reg9094-NORID</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

---


Now do a new info to verify that the sponsor (clID) is now 'reg0'.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
  <info>
   <domain:info xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
    <domain:name hosts="all">withdraw-test-5745.no</domain:name>
   </domain:info>
  </info>
  <clTRID>NORID-5986-1265060741293112</clTRID>
 </command>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <msgQ count="97" id="5862727"/>
  <resData>
   <domain:infData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
    <domain:name>withdraw-test-5745.no</domain:name>
    <domain:roid>WIT62D-NORID</domain:roid>
    <domain:status s="ok"/>
    <domain:registrant>EFA112O</domain:registrant>
    <domain:contact type="tech">PEO44R</domain:contact>
    <domain:ns>
     <domain:hostObj>ns1-5745.example-seq.no</domain:hostObj>
     <domain:hostObj>ns2-5745.example-seq.no</domain:hostObj>
    </domain:ns>
    <domain:clID>reg0</domain:clID>
    <domain:crID>reg9094</domain:crID>
    <domain:crDate>2010-02-01T21:45:38.07Z</domain:crDate>
    <domain:upDate>2010-02-01T21:45:39.92Z</domain:upDate>
   </domain:infData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>NORID-5986-1265060741293112</clTRID>
   <svTRID>20100201224541295302-aaklgj-reg9094-NORID</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

---

Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021