NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Greeting with applicant dataset extension (e.g. allowing 1.1 schema), login and logout


Connect, get greeting, do a login and a logout.

Note that the server signals the ability to support the applicant dataset extensions by stating the support of no-ext-domain-1.1.
The no-ext-domain-1.0 support also signalled will be valid during a transition period only, after which the no-ext-domain-1.1 schema only will be supported.

The client signals the support of both no-ext-domain-1.0 and no-ext-domain-1.1 schemas in the login. 
When the server no longer signals support for no-ext-domain-1.0 in the greeting, the client should not signal it in the login.

DNSSEC extension support is also signalled. Note that the Login should only signal DNSSEC support if DNSSEC is supported by the client.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <greeting>
 <svID>epp.test.norid.no</svID>
 <svDate>2014-11-05T09:47:59.00Z</svDate>
 <svcMenu>
  <version>1.0</version>
  <lang>en</lang>
  <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0</objURI>
  <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0</objURI>
  <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0</objURI>
  <svcExtension>
  <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-epp-1.0</extURI>
  <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1</extURI>
  <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.0</extURI>
  <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-contact-1.0</extURI>
  <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0</extURI>
  <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0</extURI>
  <extURI>urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1</extURI>
  </svcExtension>
 </svcMenu>
 <dcp>
  <access>
  <all/>
  </access>
  <statement>
  <purpose>
   <admin/>
   <prov/>
  </purpose>
  <recipient>
   <ours/>
   <public/>
  </recipient>
  <retention>
   <stated/>
  </retention>
  </statement>
 </dcp>
 </greeting>
</epp>

--

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <login>
  <clID>reg9094</clID>
  <pw>******</pw>
  <options>
  <version>1.0</version>
  <lang>en</lang>
  </options>
  <svcs>
  <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0</objURI>
  <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:contact-1.0</objURI>
  <objURI>urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0</objURI>
  <svcExtension>
   <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-epp-1.0</extURI>
   <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.1</extURI>
   <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-domain-1.0</extURI>
   <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-contact-1.0</extURI>
   <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0</extURI>
   <extURI>http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0</extURI>
   <extURI>urn:ietf:params:xml:ns:secDNS-1.1</extURI>
  </svcExtension>
  </svcs>
 </login>
 <clTRID>NORID-EC0.90-4db2-20141105094759-041909</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="10" id="75204968"/>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.90-4db2-20141105094759-041909</clTRID>
  <svTRID>20141105114759288426-p9amy8-#-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <logout/>
 <clTRID>NORID-EC0.90-4db2-20141105094800-097b95</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1500">
  <msg>Command completed successfully; ending session</msg>
 </result>
 <msgQ count="10" id="75204968"/>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.90-4db2-20141105094800-097b95</clTRID>
  <svTRID>20141105114800632226-3kr69n-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>
Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021