NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Host create


Host create:

Create four hosts with one or two IPV4/6 ip-addresses and one host role contact.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
  <create>
   <host:create xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd">
    <host:name>ns1-5745.example-seq.no</host:name>
    <host:addr ip="v4">1.2.3.1</host:addr>
   </host:create>
  </create>
  <extension>
   <no-ext-host:create xmlns:no-ext-host="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0 no-ext-host-1.0.xsd">
    <no-ext-host:contact>PEO41R</no-ext-host:contact>
   </no-ext-host:create>
  </extension>
  <clTRID>NORID-5810-1265060696518223</clTRID>
 </command>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <msgQ count="95" id="5862727"/>
  <resData>
   <host:creData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd">
    <host:name>ns1-5745.example-seq.no</host:name>
    <host:crDate>2010-02-01T21:44:56.52Z</host:crDate>
   </host:creData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>NORID-5810-1265060696518223</clTRID>
   <svTRID>20100201224456514541-jfg96t-reg9094-NORID</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
  <create>
   <host:create xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd">
    <host:name>ns2-5745.example-seq.no</host:name>
    <host:addr ip="v4">2.2.3.1</host:addr>
   </host:create>
  </create>
  <extension>
   <no-ext-host:create xmlns:no-ext-host="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0 no-ext-host-1.0.xsd">
    <no-ext-host:contact>PEO41R</no-ext-host:contact>
   </no-ext-host:create>
  </extension>
  <clTRID>NORID-5814-1265060697653503</clTRID>
 </command>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <msgQ count="95" id="5862727"/>
  <resData>
   <host:creData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd">
    <host:name>ns2-5745.example-seq.no</host:name>
    <host:crDate>2010-02-01T21:44:57.65Z</host:crDate>
   </host:creData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>NORID-5814-1265060697653503</clTRID>
   <svTRID>20100201224457650294-vt6rrn-reg9094-NORID</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
  <create>
   <host:create xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd">
    <host:name>ns3-5745.example-seq.no</host:name>
    <host:addr ip="v4">3.2.3.1</host:addr>
    <host:addr ip="v4">3.2.3.2</host:addr>
   </host:create>
  </create>
  <extension>
   <no-ext-host:create xmlns:no-ext-host="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0 no-ext-host-1.0.xsd">
    <no-ext-host:contact>PEO41R</no-ext-host:contact>
   </no-ext-host:create>
  </extension>
  <clTRID>NORID-5818-1265060698547199</clTRID>
 </command>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <msgQ count="95" id="5862727"/>
  <resData>
   <host:creData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd">
    <host:name>ns3-5745.example-seq.no</host:name>
    <host:crDate>2010-02-01T21:44:58.55Z</host:crDate>
   </host:creData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>NORID-5818-1265060698547199</clTRID>
   <svTRID>20100201224458541976-tjd0n7-reg9094-NORID</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
  <create>
   <host:create xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd">
    <host:name>ns4-5745.example-seq.no</host:name>
    <host:addr ip="v4">4.2.3.1</host:addr>
    <host:addr ip="v4">4.2.3.2</host:addr>
    <host:addr ip="v6">2001:700:0:526::aa53</host:addr>
   </host:create>
  </create>
  <extension>
   <no-ext-host:create xmlns:no-ext-host="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0 no-ext-host-1.0.xsd">
    <no-ext-host:contact>PEO41R</no-ext-host:contact>
   </no-ext-host:create>
  </extension>
  <clTRID>NORID-5822-1265060699436631</clTRID>
 </command>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <msgQ count="95" id="5862727"/>
  <resData>
   <host:creData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd">
    <host:name>ns4-5745.example-seq.no</host:name>
    <host:crDate>2010-02-01T21:44:59.43Z</host:crDate>
   </host:creData>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>NORID-5822-1265060699436631</clTRID>
   <svTRID>20100201224459430028-iqkvos-reg9094-NORID</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

---

Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021