NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Host info


Host info:

Host info on an existing name server. Note that the host name is used as lookup key.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
  <info>
   <host:info xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd">
    <host:name>ns3-5745.example-seq.no</host:name>
   </host:info>
  </info>
  <clTRID>NORID-5826-1265060700439753</clTRID>
 </command>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <msgQ count="95" id="5862727"/>
  <resData>
   <host:infData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd">
    <host:name>ns3-5745.example-seq.no</host:name>
    <host:roid>EXAM53H-NORID</host:roid>
    <host:status s="ok"/>
    <host:addr ip="v4">3.2.3.2</host:addr>
    <host:addr ip="v4">3.2.3.1</host:addr>
    <host:clID>reg9094</host:clID>
    <host:crID>reg9094</host:crID>
    <host:crDate>2010-02-01T21:44:58.55Z</host:crDate>
   </host:infData>
  </resData>
  <extension>
   <infData xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0 no-ext-host-1.0.xsd">
    <contact>PEO41R</contact>
   </infData>
  </extension>
  <trID>
   <clTRID>NORID-5826-1265060700439753</clTRID>
   <svTRID>20100201224500441767-z3guve-reg9094-NORID</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

---


Host info and sponsoringClientID:

Log in with registrar account reg9095, and do a host info on an existing name server 
sponsored by reg9094.

First, we do not specify sponsor, and will be told that the name server does not 
exist (because we do not sponsor it ourselves).


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
  <info>
   <host:info xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd">
    <host:name>ns3-5745.example-seq.no</host:name>
   </host:info>
  </info>
  <clTRID>NORID-5830-1265060701355578</clTRID>
 </command>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="2303">
   <msg>Object does not exist</msg>
  </result>
  <msgQ count="38" id="5680114"/>
  <extension>
   <conditions xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
    <condition code="EC003009" severity="error">
     <msg>No such host</msg>
     <details>Host [ns3-5745.example-seq.no] not found in the registry.</details>
    </condition>
   </conditions>
  </extension>
  <trID>
   <clTRID>NORID-5830-1265060701355578</clTRID>
   <svTRID>20100201224501357655-e3wpob-reg9095-NORID</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

---


Try again, log in with registrar account reg9095, and do a host info on an existing 
name server sponsored by reg9094.

This time specify sponsor=reg9094 in the info, and the data should be returned.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
  <info>
   <host:info xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd">
    <host:name>ns3-5745.example-seq.no</host:name>
   </host:info>
  </info>
  <extension>
   <no-ext-host:info xmlns:no-ext-host="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0 no-ext-host-1.0.xsd">
    <no-ext-host:sponsoringClientID>reg9094</no-ext-host:sponsoringClientID>
   </no-ext-host:info>
  </extension>
  <clTRID>NORID-5834-1265060701946686</clTRID>
 </command>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1000">
   <msg>Command completed successfully</msg>
  </result>
  <msgQ count="38" id="5680114"/>
  <resData>
   <host:infData xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd">
    <host:name>ns3-5745.example-seq.no</host:name>
    <host:roid>EXAM53H-NORID</host:roid>
    <host:status s="ok"/>
    <host:addr ip="v4">3.2.3.2</host:addr>
    <host:addr ip="v4">3.2.3.1</host:addr>
    <host:clID>reg9094</host:clID>
    <host:crID>reg9094</host:crID>
    <host:crDate>2010-02-01T21:44:58.55Z</host:crDate>
   </host:infData>
  </resData>
  <extension>
   <infData xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0 no-ext-host-1.0.xsd">
    <contact>PEO41R</contact>
   </infData>
  </extension>
  <trID>
   <clTRID>NORID-5834-1265060701946686</clTRID>
   <svTRID>20100201224501947236-8pbsdp-reg9095-NORID</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

---

Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021