NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Host update


Host update:

Host update on an existing name server. 
 - Change the name server name. 
 - Delete the two ip-addresses and add two new ip-addresses.
 - Change the host contact by deleting the current and adding another.

Note: Since we specify an IP-address change, the transaction will go into a pending state
   for manual approval. Host info attempts will return the old values until the pending 
   situation is resolved by an operator that approves the transaction.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
  <update>
   <host:update xmlns:host="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:host-1.0 host-1.0.xsd">
    <host:name>ns4-5745.example-seq.no</host:name>
    <host:add>
     <host:addr ip="v4">5.3.2.1</host:addr>
     <host:addr ip="v4">5.3.2.2</host:addr>
    </host:add>
    <host:rem>
     <host:addr ip="v4">4.2.3.1</host:addr>
     <host:addr ip="v4">4.2.3.2</host:addr>
    </host:rem>
    <host:chg>
     <host:name>ns5-5745.example-seq.no</host:name>
    </host:chg>
   </host:update>
  </update>
  <extension>
   <no-ext-host:update xmlns:no-ext-host="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-host-1.0 no-ext-host-1.0.xsd">
    <no-ext-host:add>
     <no-ext-host:contact>OS1722R</no-ext-host:contact>
    </no-ext-host:add>
    <no-ext-host:rem>
     <no-ext-host:contact>PEO41R</no-ext-host:contact>
    </no-ext-host:rem>
   </no-ext-host:update>
  </extension>
  <clTRID>NORID-5838-1265060702749829</clTRID>
 </command>
</epp>

---

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1001">
   <msg>Command completed successfully; action pending</msg>
  </result>
  <msgQ count="95" id="5862727"/>
  <extension>
   <conditions xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
    <condition code="EC001011" severity="info">
     <msg>Manual inspection</msg>
     <details>The command has been queued for manual inspection.</details>
    </condition>
   </conditions>
  </extension>
  <trID>
   <clTRID>NORID-5838-1265060702749829</clTRID>
   <svTRID>20100201224502751641-ojo9qa-reg9094-NORID</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

---

Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021