NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Service messages, general examples


Service message concepts. 

(Note that this file explains the general concept of service messages in the system,
and does not show real examples. Real examples can be found in other eample files.)

Two service message variants exists, late responses and registry initiated messages.

Such message are asynchrous and may be queued to the client at any time. Thus a client
need to regularly poll for service messages.


Late response:
-------------
 A late response contains the final result of a previous pending operation.
 The example shows a tentative rejection to a domain create operation.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1301">
   <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
  </result>
  <msgQ count="5" id="12345">
   <qDate>2008-05-08T22:00:00.0Z</qDate>
   <msg>Something happened.</msg>
  </msgQ>
  <resData>
   <message xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd" type="async-response">
    <desc>this is an asynchronous response</desc>
    <data>
     <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
      <response>
       <result code="2308">
        <msg>Data management policy violation</msg>
       </result>
       <extension>
        <conditions xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
         <condition code="NC20013" severity="error">
          <msg>Domain delegated</msg>
          <details>Domain example.no could not be delegated because of incorrect organization information.</details>
         </condition>
        </conditions>
       </extension>
       <trID>
	    <clTRID>NORID-14210-1207137540517711</clTRID>
        <svTRID>20080402135900549162A9-reg9999-NORID</svTRID>
       </trID>
      </response>
     </epp>
    </data>
   </message>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>ABC-12345</clTRID>
   <svTRID>54321-XYZ</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>Registry initiated service message:
----------------------------------

 Such message are sent by the registry to communicate
 some information to the user. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1301">
   <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
  </result>
  <msgQ count="5" id="12345">
   <qDate>2008-05-08T22:00:00.0Z</qDate>
   <msg>Something happened.</msg>
  </msgQ>
  <resData>
   <message xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0
   no-ext-result-1.0.xsd" type="something-happened">
    <desc>this message gets generated when stuff happens</desc>
    <data>
     <entry name="domain">example.no</entry>
     <entry name="expiration">20080508</entry>
    </data>
   </message>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>NORID-14210-1207137540517711</clTRID>
   <svTRID>20080508135900549162A9-reg9999-NORID</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>

Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021