NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Service messages, poll, ack and various late-response


Various Service Message examples.

This example file shows some registry initiated messages of type 'epp-late-response'.
See each case below for description.

------

A poll operation to check whether there are any messages waiting:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <poll op="req"/>
 <clTRID>NORID-EC0.4-6147-20100202083436-06fb7c</clTRID>
 </command>
</epp>

--

The message contains count=2, which means that two messages are waiting.

The first message queued is returned as well, and it's identity is '5882985'.
It is a late-response to a previois transfer-cancel operation.

2010-02-02 09:34:36.705739 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.4-6147-20100202083436-06fb7c IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1301">
  <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
 </result>
 <msgQ count="2" id="5882985">
  <qDate>2010-02-02T08:33:12.69Z</qDate>
  <msg>EPP response to command with clTRID [NORID-626-1265099461044917] and svTRID [20100202093101049022-1y20x1-reg9095-NORID]</msg>
 </msgQ>
 <resData>
  <message xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd" type="epp-late-response">
  <desc>EPP response to command with clTRID [NORID-626-1265099461044917] and svTRID [20100202093101049022-1y20x1-reg9095-NORID]</desc>
  <data>
   <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
   <response>
    <result code="2106">
    <msg>Object is not eligible for transfer</msg>
    </result>
    <extension>
    <conditions xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
     <condition code="EC002032" severity="error">
     <msg>Domain transfer cancelled</msg>
     <details>Domain [transfer-test2-32613.no]: Transfer to registrar [reg9095] was cancelled. The transfer has been cancelled by the client.</details>
     </condition>
    </conditions>
    </extension>
    <trID>
    <clTRID>NORID-626-1265099461044917</clTRID>
    <svTRID>20100202093101049022-1y20x1-reg9095-NORID</svTRID>
    </trID>
   </response>
   </epp>
  </data>
  </message>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.4-6147-20100202083436-06fb7c</clTRID>
  <svTRID>20100202093436542831-pnjcdg-reg9095-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>


------

Now, we have read the first message with id '5882985'.
Lets acknowledge it to remove it from the queue.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <poll msgID="5882985" op="ack"/>
 <clTRID>NORID-EC0.4-6147-20100202083443-0921d7</clTRID>
 </command>
</epp>

--
2010-02-02 09:34:43.722851 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.4-6147-20100202083443-0921d7 IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1000">
  <msg>Command completed successfully</msg>
 </result>
 <msgQ count="1" id="5882986"/>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.4-6147-20100202083443-0921d7</clTRID>
  <svTRID>20100202093443601351-ebqifv-reg9095-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

------

A new poll to fetch the next message waiting:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <poll op="req"/>
 <clTRID>NORID-EC0.4-6147-20100202083445-02d009</clTRID>
 </command>
</epp>

--

This late-response confirms a previous transfer-execute operation.

2010-02-02 09:34:45.301566 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.4-6147-20100202083445-02d009 IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1301">
  <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
 </result>
 <msgQ count="1" id="5882986">
  <qDate>2010-02-02T08:33:13.23Z</qDate>
  <msg>EPP response to command with clTRID [NORID-630-1265099463464792] and svTRID [20100202093103468919-3929mz-reg9095-NORID]</msg>
 </msgQ>
 <resData>
  <message xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd" type="epp-late-response">
  <desc>EPP response to command with clTRID [NORID-630-1265099463464792] and svTRID [20100202093103468919-3929mz-reg9095-NORID]</desc>
  <data>
   <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
   <response>
    <result code="1000">
    <msg>Command completed successfully</msg>
    </result>
    <msgQ count="1" id="5882985"/>
    <resData>
    <domain:trnData xmlns:domain="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:domain-1.0 domain-1.0.xsd">
     <domain:name>transfer-test3-32613.no</domain:name>
     <domain:trStatus>serverApproved</domain:trStatus>
     <domain:reID>reg9095</domain:reID>
     <domain:reDate>2010-02-02T08:31:03.47Z</domain:reDate>
     <domain:acID>reg9095</domain:acID>
     <domain:acDate>2010-02-02T08:31:09.51Z</domain:acDate>
    </domain:trnData>
    </resData>
    <trID>
    <clTRID>NORID-630-1265099463464792</clTRID>
    <svTRID>20100202093103468919-3929mz-reg9095-NORID</svTRID>
    </trID>
   </response>
   </epp>
  </data>
  </message>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.4-6147-20100202083445-02d009</clTRID>
  <svTRID>20100202093445186639-5hqqfe-reg9095-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

------

Acknowledge it.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <poll msgID="5882986" op="ack"/>
 <clTRID>NORID-EC0.4-6147-20100202083449-0da9bc</clTRID>
 </command>
</epp>

-- 

Acknowledged ok, and no more messages left in queue.

2010-02-02 09:34:50.022044 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.4-6147-20100202083449-0da9bc IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1300">
  <msg>Command completed successfully; no messages</msg>
 </result>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.4-6147-20100202083449-0da9bc</clTRID>
  <svTRID>20100202093449898392-pxlw6r-reg9095-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

------

A new poll attempt, but still no messages.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <poll op="req"/>
 <clTRID>NORID-EC0.4-6147-20100202083451-036781</clTRID>
 </command>
</epp>

--

2010-02-02 09:34:51.334092 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.4-6147-20100202083451-036781 IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1300">
  <msg>Command completed successfully; no messages</msg>
 </result>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.4-6147-20100202083451-036781</clTRID>
  <svTRID>20100202093451225945-cm1wiq-reg9095-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

------

Another poll.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <poll op="req"/>
 <clTRID>NORID-EC0.4-634b-20100202092735-05dbc2</clTRID>
 </command>
</epp>

--

A late-response containing the result of a previous pending operation that has
been rejected by an operator. The reject reason is a DNS check failure.

The svTRID '20100202095451272828-8e18gn-reg9094-NORID' identifies the original request 
which has been rejected.

2010-02-02 10:27:35.529387 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.4-634b-20100202092735-05dbc2 IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1301">
  <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
 </result>
 <msgQ count="1" id="5883190">
  <qDate>2010-02-02T09:27:24.48Z</qDate>
  <msg>EPP response to command with clTRID [NORID-EC0.4-6239-20100202085451-044003] and svTRID [20100202095451272828-8e18gn-reg9094-NORID]</msg>
 </msgQ>
 <resData>
  <message xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd" type="epp-late-response">
  <desc>EPP response to command with clTRID [NORID-EC0.4-6239-20100202085451-044003] and svTRID [20100202095451272828-8e18gn-reg9094-NORID]</desc>
  <data>
   <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
   <response>
    <result code="2308">
    <msg>Data management policy violation</msg>
    </result>
    <extension>
    <conditions xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
     <condition code="EC999004" severity="error">
     <msg>Generic error</msg>
     <details>Generic error: Norid DNS check failed</details>
     </condition>
    </conditions>
    </extension>
    <trID>
    <clTRID>NORID-EC0.4-6239-20100202085451-044003</clTRID>
    <svTRID>20100202095451272828-8e18gn-reg9094-NORID</svTRID>
    </trID>
   </response>
   </epp>
  </data>
  </message>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.4-634b-20100202092735-05dbc2</clTRID>
  <svTRID>20100202102735385165-bi8dtq-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>


------

Another poll.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <poll op="req"/>
 <clTRID>NORID-EC0.4-6422-20100202093457-09704b</clTRID>
 </command>
</epp>

--

A late-response containing the result of a previous pending operation that has
been accepted by an operator.
The svTRID '20100202103331780851-rfic88-reg9094-NORID' identifies the original request
which has been accepted.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1301">
  <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
 </result>
 <msgQ count="1" id="5883234">
  <qDate>2010-02-02T09:34:52.35Z</qDate>
  <msg>EPP response to command with clTRID [NORID-EC0.4-634f-20100202093331-0bff40] and svTRID [20100202103331780851-rfic88-reg9094-NORID]</msg>
 </msgQ>
 <resData>
  <message xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd" type="epp-late-response">
  <desc>EPP response to command with clTRID [NORID-EC0.4-634f-20100202093331-0bff40] and svTRID [20100202103331780851-rfic88-reg9094-NORID]</desc>
  <data>
   <epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
   <response>
    <result code="1000">
    <msg>Command completed successfully</msg>
    </result>
    <trID>
    <clTRID>NORID-EC0.4-634f-20100202093331-0bff40</clTRID>
    <svTRID>20100202103331780851-rfic88-reg9094-NORID</svTRID>
    </trID>
   </response>
   </epp>
  </data>
  </message>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.4-6422-20100202093457-09704b</clTRID>
  <svTRID>20100202103457700143-ged6rs-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021