NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

 • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i alle eksempler.
 • 2018-08-07:
  Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
 • 2018-05-14:
  Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.

Service messages, the possible asynchronous messages


Various Service Message examples.

This example file shows the five possible asynchronous registry initiated
messages, which are the following types:

 - domain-transferred
 - domain-quarantined
 - domain-deleted
 - invalid-registrant-started
 - object-deleted
 

See below for description of these cases.

------

A poll:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <poll op="req"/>
 <clTRID>NORID-EC0.4-2b96-20100201040908-0e9b02</clTRID>
 </command>
</epp>

--

A registry initiated message of type 'domain-transferred'.

This service message is part of a transfer procedure, and it contains the
notification message defined to be sent to one of the two registrars involved in a transfer,
in this case the registrar with clID reg9094 gets the message, and the information
it contains is that a domain that reg9094 used to sponsor has now been been transferred to 
reg9095, which is the new sponsor.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1301">
  <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
 </result>
 <msgQ count="2" id="5860879">
  <qDate>2010-02-01T04:08:50.33Z</qDate>
  <msg>Domain [barks-2010-02-01-11155.no] has been transferred to registrar [reg9095]</msg>
 </msgQ>
 <resData>
  <message xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd" type="domain-transferred">
  <desc>Domain [barks-2010-02-01-11155.no] has been transferred to registrar [reg9095]</desc>
  <data>
   <entry name="domain">barks-2010-02-01-11155.no</entry>
   <entry name="new_clid">reg9095</entry>
  </data>
  </message>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.4-2b96-20100201040908-0e9b02</clTRID>
  <svTRID>20100201050908959912-gq498k-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>


------

A registry initiated message of type 'domain-quarantined'.

Registry initiated deletion processes may run on domains, for instans expiry processes.

When a deletion process reaches the date when the domain is put into quarantine, and thus 
is removed from DNS, a 'domain-quarantined' service message is sent to the sponsoring
registrar to inform him about what has happened.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <poll op="req"/>
 <clTRID>NORID-EC0.4-4b10-20100430151151-0f2a89</clTRID>
 </command>
</epp>


2010-04-30 17:11:52.359984 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.4-4b10-20100430151151-0f2a89 IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1301">
  <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
 </result>
 <msgQ count="2" id="7356663">
  <qDate>2010-04-30T15:08:07.43Z</qDate>
  <msg>Domain [greipsland-ball18.no] has been quarantined</msg>
 </msgQ>
 <resData>
  <message xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd" type="domain-quarantined">
  <desc>Domain [greipsland-ball18.no] has been quarantined</desc>
  <data>
   <entry name="domain">greipsland-ball18.no</entry>
  </data>
  </message>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.4-4b10-20100430151151-0f2a89</clTRID>
  <svTRID>20100430171151999776-ab5ggs-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>

------

A registry initiated message of type 'domain-deleted'.

Registry initiated deletion processes may run on domains, for instans expiry processes.

When a deletion process reaches the date when the domain is actually deleted from the 
registry database, a 'domain-deleted' service message is sent to the sponsoring
registrar to inform him about what has happened.


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
 <poll op="req"/>
 <clTRID>NORID-EC0.4-4b0a-20100430152033-0c64e3</clTRID>
 </command>
</epp>


2010-04-30 17:20:34.204205 [NOTICE] <transport>NORID-EC0.4-4b0a-20100430152033-0c64e3 IN 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
 <result code="1301">
  <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
 </result>
 <msgQ count="1" id="7356670">
  <qDate>2010-04-30T15:08:09.51Z</qDate>
  <msg>Domain [greipsland-ball18.no] has been deleted</msg>
 </msgQ>
 <resData>
  <message xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd" type="domain-deleted">
  <desc>Domain [greipsland-ball18.no] has been deleted</desc>
  <data>
   <entry name="domain">greipsland-ball18.no</entry>
  </data>
  </message>
 </resData>
 <trID>
  <clTRID>NORID-EC0.4-4b0a-20100430152033-0c64e3</clTRID>
  <svTRID>20100430172033821680-7yt6rz-reg9094-NORID</svTRID>
 </trID>
 </response>
</epp>


------

A registry initiated message of type 'invalid-registrant-started'.

A registry initiated deletion processes has been started on a domain
because the subscriber org. has been deleted from Bronnoysund.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
  <poll op="req"/>
  <clTRID>NORID-EC1.03-3541-20190823145510-04a1ae</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1301">
   <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
  </result>
  <msgQ count="1" id="765284709">
   <qDate>2019-08-23T01:19:11.67Z</qDate>
   <msg>An invalid registrant process has been started for [LX41O]. The domain [deldom.no] will cease to function if the situation is not corrected.</msg>
  </msgQ>
  <resData>
   <message type="invalid-registrant-started" xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
    <desc>An invalid registrant process has been started for [LX41O]. The domain [deldom.no] will cease to function if the situation is not corrected.</desc>
    <data>
     <entry name="domain">deldom.no</entry>
     <entry name="org_handle">LX41O</entry>
    </data>
   </message>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>NORID-EC1.03-3541-20190823145510-04a1ae</clTRID>
   <svTRID>20190823165510303570-ny5vv7-reg9094-NORID</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>


------

A registry initiated message of type 'object-deleted'.

A registry initiated deletion of a contact object has been performed.
Mostly caused by a garbage collection procedure which is cleaning
objects that have not been used for a while.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/X
MLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <command>
  <poll op="req"/>
  <clTRID>NORID-EC1.03-23d5-20190821143253-0ccc58</clTRID>
 </command>
</epp>


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<epp xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:ietf:params:xml:ns:epp-1.0 epp-1.0.xsd">
 <response>
  <result code="1301">
   <msg>Command completed successfully; ack to dequeue</msg>
  </result>
  <msgQ count="3" id="761989424">
   <qDate>2019-08-12T01:26:32.44Z</qDate>
   <msg>Contact object Tove Deleted [TDI34O] has been deleted</msg>
  </msgQ>
  <resData>
   <message type="object-deleted" xmlns="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0" xsi:schemaLocation="http://www.norid.no/xsd/no-ext-result-1.0 no-ext-result-1.0.xsd">
    <desc>Contact object Tove Deleted [TDI34O] has been deleted</desc>
    <data>
     <entry name="objtype">Contact</entry>
     <entry name="handle">TDI34O</entry>
     <entry name="name">Tove Deleted</entry>
    </data>
   </message>
  </resData>
  <trID>
   <clTRID>NORID-EC1.03-23d5-20190821143253-0ccc58</clTRID>
   <svTRID>20190821163253837355-nny2dg-reg9094-NORID</svTRID>
  </trID>
 </response>
</epp>
Publisert: 6. oktober 2015
Sist oppdatert: 14. april 2021