NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Denne siden viser eksempler på EPP XML-sekvenser mellom en EPP-klient og EPP-tjeneren.

Endringshistorikk

  • 2023-05-16: Noen få korreksjoner.
  • 2021-08-24: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.2, og må brukes i stedet for eksempelverdi.
  • 2019-12-10: Nyeste versjon av egenerklæring er nå 3.1, og må brukes i stedet for eksempelverdi.
  • 2018-08-07:
    Oppdaterte tre av sekvensene for å vise bruken av den nyeste egenerklæringen, versjon 3.0:
  • 2018-05-14:
    Sekvenser for ny datamodell er standard, og sekvenser for gammel modell er tatt bort. Antall sekvenser er dermed redusert.

Eksemplene er for det meste dumpet via en Net::DRI kommandolinjeklient utviklet for .no, men for servicemeldinger er også webklienten for EPP og klientens loggfunksjon brukt.

Merk: Sekvensene inneholder kun eksempeldata. Alle tekster er på engelsk.