NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Autentisert tilgang til RDAP

Det er nå åpnet for autentisert tilgang til Norids RDAP-tjeneste, rdap.norid.no. Autentiserte oppslag gir utvidet data i svarmeldingene og et utvidet sett med søkefunksjoner blir tilgjengelig.

Årlig forhandleravgift

Alle forhandlere må betale for minst 100 avgiftsbelagte domenetransaksjoner (nye abonnementer og abonnementer som forlenges) hvert kalenderår. 

Spørreundersøkelse om RDAP

RDAP er en oppslagstjeneste for domenedata som med tiden skal erstatte den nåværende whois-protokollen. Tjenesten er under utvikling hos mange registreringstjenester, også hos Norid. I den forbindelse har vi laget en spørreundersøkelse vi håper du som forhandler kan svare på.

Autentisert tilgang til RDAP

Norid har åpnet for autentisert tilgang til vår oppslagstjeneste, RDAP. Foreløpig er dette kun tilgjengelig i vårt testmiljø, rdap.test.norid.no. Autentiserte oppslag vil gi utvidet data i svarmeldingene og et utvidet sett med søkefunksjoner vil bli tilgjengelig.

Ny forhandlerweb er nå i drift

Den oppdaterte forhandlerweben er nå i drift. Du vil stort sett finne den samme informasjonen som tidligere, men vi anbefaler at du logger inn og gjør deg kjent med det nye grensesnittet.

Ny forhandlerweb lanseres tirsdag 11. oktober 2022

En oppdatert forhandlerweb er på vei. Den nye forhandlerweben har fått et nytt utseende og forbedret brukergrensesnitt, men du vil stort sett finne den samme informasjonen som i dagens versjon.

Systemvedlikehold 2022-08-30

Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 30. august 2022 kl. 09:00 - 11:00.

Forhandlerseminar 17. november 2022 – sett av dagen

Årets forhandlerseminar arrangeres torsdag 17. november på Hotel Sommero i Oslo. Kvelden i forveien inviterer vi til middag for alle forhandlere, både de som skal delta på seminaret og andre.

Norid AS er ISO 27001-sertifisert

I juni oppnådde Norid en ISO 27001-sertifisering som omfatter alle våre tjenester, systemer, lokasjoner og ansatte.

Fornyelse av SSL/TLS-sertifikat – 2022-06-21

Tirsdag 2022-06-21 kl.09:00 – 11:00 vil Norid fornye SSL/TLS-sertifikatet for følgende registrytjenester: epp.norid.noeppclient.norid.noregistrar.norid.no Tilgjengeligheten for de disse tjenestene vil ikke bli påvirket. NB: Nytt mellomsertifikat vil bli lagt til i sertifikatkjeden.

IPv6-konnektivitet på autoritative navnetjenere

Norid ønsker å bidra til at konnektiviteten på IPv6 for autoritative navnetjenere under .no blir større. I den forbindelse innfører vi noen tiltak for å øke bevisstheten hos forhandlere og navnetjeneroperatører på IPv6-konnektivitet:

Systemvedlikehold 2022-06-14

Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 14. juni 2022
kl. 09:00 - 11:00.

Systemvedlikehold 2022-05-31

Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 31. mai 2022kl. 08:00 – 10:00. Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet. Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

Påminnelse – digitalt seminar 24. mai

Husk påmelding til digitalt seminar om den nye forhandleravtalen. Seminaret arrangeres tirsdag 24. mai, fra klokken 10 – 11, og strømmes via Teams.

Nytt navn på e-postlista for forhandlere

Norid har endret navn på e-postlista for forhandlere fra registrar@lists.norid.no til forhandlere@norid.no. Lista ble samtidig flyttet til Exchange som ny e-post listetjeneste.

Hopp til år