NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Norid AS er ISO 27001-sertifisert

I juni oppnådde Norid en ISO 27001-sertifisering som omfatter alle våre tjenester, systemer, lokasjoner og ansatte.

Fornyelse av SSL/TLS-sertifikat – 2022-06-21

Tirsdag 2022-06-21 kl.09:00 – 11:00 vil Norid fornye SSL/TLS-sertifikatet for følgende registrytjenester: epp.norid.noeppclient.norid.noregistrar.norid.no Tilgjengeligheten for de disse tjenestene vil ikke bli påvirket. NB: Nytt mellomsertifikat vil bli lagt til i sertifikatkjeden.

IPv6-konnektivitet på autoritative navnetjenere

Norid ønsker å bidra til at konnektiviteten på IPv6 for autoritative navnetjenere under .no blir større. I den forbindelse innfører vi noen tiltak for å øke bevisstheten hos forhandlere og navnetjeneroperatører på IPv6-konnektivitet:

Systemvedlikehold 2022-06-14

Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 14. juni 2022
kl. 09:00 - 11:00.

Systemvedlikehold 2022-05-31

Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 31. mai 2022kl. 08:00 – 10:00. Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarweb, whois, RDAP og DAS vil være utilgjengelige i det angitte tidsrommet. Navnetjenesten (DNS) vil ikke påvirkes.

Påminnelse – digitalt seminar 24. mai

Husk påmelding til digitalt seminar om den nye forhandleravtalen. Seminaret arrangeres tirsdag 24. mai, fra klokken 10 – 11, og strømmes via Teams.

Nytt navn på e-postlista for forhandlere

Norid har endret navn på e-postlista for forhandlere fra registrar@lists.norid.no til forhandlere@norid.no. Lista ble samtidig flyttet til Exchange som ny e-post listetjeneste.

Hopp til år