NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

DNSSEC-algoritmerullering av sonene .no og .sj.

I januar neste år vil Norid gjennomføre en DNSSEC algoritmerullering på sonene .no og .sj. Nøklene i disse sonene (KSK og ZSK) vil i løpet av rulleringen bli endret fra algoritme 8, RSASHA256, til algoritme 13, ECDSAP256SHA256.

Resterende saldo er nå utbetalt

Alle forhandlere med innestående saldo ved overgangen til etterskuddsfakturering har nå fått utbetalt restbeløpet.

Nå er det etterskuddsfakturering som gjelder

Norid har nå gått over til etterskuddsfakturering. Dette betyr at ordningen med forskuddsinnbetalinger er avviklet, og du skal ikke lenger betale penger på saldo.

Oppdatering av testsystemet 2. november 2021

For å begrense tilgangen til noen av tjenestene på *.test.norid.no vil vi aktivere IP-filter for tjenestene på samme måte som i dagens produksjon.

Påminnelse: Norid går over til etterskuddsfakturering

Vi minner om at vi fra og med november 2021 vil gå over til etterskuddsfakturering. Dette betyr at ordningen med forskuddsinnbetalinger utgår. Avgift for nye domeneabonnementer og abonnementer som forlenges, vil bli fakturert etterskuddsvis.

DNSSEC-algoritmerullering av Norids soner under .no.

Norid vil i november gjennomføre en DNSSEC-algoritmerullering for alle våre undersoner av .no. Selve .no-sonen blir ikke endret på i denne omgangen. Nøklene i undersonene (KSK og ZSK) vil i løpet av rulleringen bli endret fra algoritme 8, RSASHA256, til algoritme 13, ECDSAP256SHA256. Det er bare nøklene for våre egne sonedata, sammen med signaturene til …

Økt sikkerhet med ny forhandleravtale

Det var totalt 335 forhandlere da prosessen med ny forhandleravtale startet i juni 2021. Etter at fristen for å inngå den nye avtalen gikk ut i slutten av august hadde 268 forhandlere – åtte av ti – valgt å bli med videre.

Norid går over til etterskuddsfakturering

Fra og med november 2021 vil vi gå over til etterskuddsfakturering. Dette betyr at ordningen med forskuddsinnbetalinger utgår. Avgift for nye domeneabonnementer og abonnementer som forlenges, vil bli fakturert etterskuddsvis.

Overgang til ny forhandleravtale godt i gang

Et par uker etter utsendelsen er mange av forhandlerne godt i gang med det som må til for å inngå ny forhandleravtale. 125 forhandlere har tatt det første steget og signert avtalen, mens 39 forhandlere har fullført overgangen. Med det har 16 prosent av domenenavnene en forhandler som er over på ny avtale.

Feil i utsending av faktura 1. juli

I forbindelse med utsendingen av kontantfaktura for juni, har det feilaktig blitt sendt ut kontantfaktura fra testsystemet. Vennligst se bort fra faktura med avsender "Uninett malselskap".

Ny egenerklæring trer i kraft 24. august 2021

Norid innfører en revidert forhandleravtale. Dette medfører blant annet
at noen avtalevilkår for domeneforhandlere fjernes fra
abonnementsvilkårene i regelverket fordi de er dekket i den nye
forhandleravtalen. Egenerklæringen oppdateres som en del av dette.

Klart for overgang til ny forhandleravtale

Det er nå klart for overgang til den nye forhandleravtalen. For å kunne fortsette som forhandler, må du senest 18. august 2021 akseptere den nye avtalen ved å signere den og gjøre det som er nødvendig i forbindelse med overgangen.

Ny forhandleravtale er klar

Flere forhandlere har benyttet muligheten til å kommentere utkastet til ny forhandleravtale. Vi har gått gjennom innspillene og gjort enkelte justeringer, og endelig avtaletekst er nå klar. Overgang til den nye avtalen starter 15. juni 2021.

Sjekk registrert kontaktinformasjon

Ny forhandleravtale sendes ut om kort tid. Det derfor er viktig at alle forhandlere sjekker at registrert kontaktinformasjon på forhandlerweben er oppdatert. Fristen for å oppdatere er 4. juni.

Systemvedlikehold tirsdag 2021-06-01

Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 1. juni 2021 kl. 08:00-10:00. Arbeidet er en del av verifisering av funksjonalitet etter oppgraderingen av Norids infrastruktur.

Systemvedlikehold tirsdag 2021-05-11

Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 11. mai 2021 kl. 08:00-10:00. Arbeidet er en del av verifisering av funksjonalitet etter oppgraderingen av Norids infrastruktur.

Utkast til ny forhandleravtale – invitasjon til å gi innspill

Norid er i ferd med å evaluere og revidere forhandleravtalen. Det foreligger nå et utkast til ny avtaletekst, og vi ønsker tilbakemeldinger på forslaget. Vi oppfordrer alle forhandlere til å gå gjennom teksten og gi eventuelle innspill. Frist for innspill: 21. mai 2021.

Oppgradering av Norids testsystem

Norid skal oppgradere testsystemet for registry onsdag 14. april, alle test-tjenester vi være utilgjengelige i en periode under dagen. Etter oppgraderingen blir de nye tjenestene annonsert med nye IP-adresser i DNS.

Oppgradering av Norids registry-infrastruktur

Norid vil gjøre en større oppgraderingen av den underliggende infrastrukturen for registry-systemet helgen 23.-25. april 2021, og registry-systemet vil i utgangspunktet være utilgjengelig i hele denne perioden. Systemet vil tas ned fredag 23. april kl. 16:00.

Varsel om endring i EPP-grensesnittet. Passordbytte i EPP-login fjernes

Norid vil 13. april i år fjerne muligheten til å endre passord i EPP gjennom login-kommandoen. I dagens EPP-grensesnitt er det mulig å endre login-passordet ved å sende med parametre for dette til login-kommandoen. Denne muligheten vil nå av sikkerhetsmessige grunner bli fjernet. Etter endringen vil det som før fortsatt være mulig å endre EPP-passordet …

ICANN holder workshop 3. mars – «ICANN and its technical mission”

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) inviterer til en digital workshop 3. mars kl.  14.00–17.00 (CET). Workshopen er rettet mot teknologer som ønsker mer informasjon om hvordan det øverste nivået i domenenavnsystemet håndteres. 

Hopp til år