NO / EN

Norid AS

Abels gt. 5, Teknobyen

Telefon +47 73 55 73 55

Åpningstider i julen

I julen har Norid følgende åpningstider: Julaften: stengt1. juledag: stengt2. juledag: stengtOnsdag 27. desember: 9 – 15Torsdag 28. desember: 9 – 15Fredag 29. desember: 9 – 15Nyttårsaften: stengt1. nyttårsdag: stengt Sonefila genereres som vanlig gjennom julen. Vi takker for samarbeidet i 2017, og ønsker god jul og godt nytt år.

Ny betalingsmodell er nå satt i drift

Ny betalingsmodell er nå satt i drift og registreringssystemet er oppe og kjører igjen. Alle registrarer som har foretatt en forhåndsbetaling eller overført depositumet sitt til den nye modellen har fått oppdatert saldoen sin på registrarweben. Vi anbefaler at alle logger seg inn og sjekker at saldoen stemmer. Oppdatert saldo finnes under fanen ‘Operational’. Merk …

Systemvedlikehold tirsdag 2017-12-05

Norid foretar systemvedlikehold av registreringssystemet tirsdag 5. desember 2017 kl. 08:00-10:00. Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, egenerklæringsautomaten, registrarwebben samt whois og DAS vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet. Navnetjenesten påvirkes ikke.

Ny datamodell: Teknisk kontakt skal være en rolle

Norid har vedtatt en justering av den nye datamodellen som har vært presentert. Teknisk kontakt for delegering og for navnetjener skal i den nyemodellen være en rolle. Det vil altså ikke være mulig å legge inn en person som teknisk kontakt. Hvorfor gjøres denne endringen? Endring av datamodellen har hele veien vært balansert opp mot …

Oppgradering av Norids registrysystem tirsdag 2017-11-28

Norid foretar systemoppgradering av registreringssystemet tirsdag 28. november 2017 kl. 08:00-10:00 lokal tid. Oppgraderingen innfører kode for å støtte ny betalingsmodell, som skal innføres fra 1. desember. Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), registrarwebben og PID-automaten vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet. Navnetjenesten (DNS) påvirkes ikke.  

Nasjonalt internettforum 2017: Tillit og sikkerhet i vår digitale verden

På Nasjonalt internettforum i fjor var temaet håndtering av ulovlig innhold på internett. I år følger vi opp med et seminar om digitalisering og hvordan sikkerhet og tillit på internett er grunnleggende for vår digitale hverdag og utviklingen av nye tjenesterpå nettet. Les programmet og meld deg på her. Dato: Onsdag 29. november kl. 08.30–15.30 Sted: …

Påminnelse – seminar om personvern og GDPR

Norid inviterer til et heldagsseminar 5. desember 2017 om personvern og GDPR. Seminaret arrangeres i samarbeid med med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Vi minner om påmeldingsfristen som er 13. november 2017. Vi anbefaler derfor at de av dere som ønsker å delta og fortsatt ikke har meldt dere på, gjør det så raskt som mulig. …

Ny betalingsmodell – oppstart av innbetalinger

Som tidligere informert blir dagens betalingsmodell med depositum erstattet av en modell der hver enkelt registrar har sin egen konto som fylles opp etter behov. Den nye betalingsmodellen vil bli satt i drift 1. desember 2017, og det er nå mulig å betale inn på den nye kontoen slik at den er klar til oppstarten.

Invitasjon til seminar om personvern og GDPR

Norid har fått flere tilbakemeldinger på at det er stor interesse blant registrarene for å få mer kunnskap om personvern og den kommende nye lovgivningen / GDPR (General Data Protection Regulation) som trer i kraft i mai 2018. Vi vil derfor arrangere et heldagsseminar i samarbeid med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, tirsdag den 5. desember …

Feilaktig fakturering med MVA for utenlandske registrarer

På faktura som ble sendt ut i går er utenlandske registrarer feilaktig fakturert med MVA. Dette gjelder faktura med fakturadato 04.10.2017. Vi beklager feilen og ber alle utenlandske registrarer om å se bort i fra denne fakturaen. Fakturaene vil bli kreditert og nye faktura uten MVA vil bli sendt ut om kort tid.

En siste mulighet for rabatt for DNSSEC-signering

Takket være en kjempeinnsats fra registrarene, nådde Norge verdenstoppen med 54 prosent DNSSEC-sikrede domener få måneder etter lanseringen høsten 2014. Den høye signeringsgraden har vært en god motivasjon for internettleverandører til å skru på validering av domeneoppslag, og med en valideringsgrad på 75 prosent, er Norge nå i toppsjiktet internasjonalt også på dette området. Til …

IANA KSK nøkkelrullering

IANA er i gang med å bytte rot-nøkkelen (KSK) for DNSSEC-infrastrukturen. Selve nøkkelskiftet er planlagt å skje 11. oktober; da vil den nye rotnøkkelen signere DNSKEY-settet i rot-sonen. Se IANAs websider for mer informasjon om dette. I utgangspunktet skal nøkkelendringen ha liten innvirkning på registrar- og registry-virksomheten. Norid publiserer sonene sine som før, og det …

30 år med norske domenenavn – jubileumsseminar 18. oktober

I mars i år var det 30 år siden det norske toppdomenet .no ble etablert. Med det var et viktig fundament på plass for at internett skulle bli allemannseie, og for den omfattende digitaliseringen vi har opplevd de siste tiårene. Norid ønsker å bruke denne anledningen til å reflektere over de mulighetene og utfordringene den …

Norid har fått nytt telefonnummer

Norid har fått nytt telefonnummer. Det nye nummeret er +47 73 55 73 55. Det gamle femsifrede telefonnummeret vil i en periode fungere parallelt med nye før det etter hvert blir faset ut.

Påminnelse: AuthInfo (flyttekode) obligatorisk fra 19. september

Husk at AuthInfo (flyttekode) blir obligatorisk for alle .no-domener fra og med tirsdag 19. september.  Vi ber om at registrarer som ikke har satt flyttekode på domenene til sine kunder gjør dette før 19. september. Domener som ikke har flyttekode innen 19. september får kode satt automatisk av registreringssystemet.  Se tidligere varsel for detaljer.

Oppgradering av Norids registrysystem tirsdag 2017-09-12

Norid foretar systemoppgradering av registreringssystemet tirsdag 12. september 2017 kl. 08:00-10:00 (merk tidspunktet). Registreringssystemet (EPP og EPP-klienten), PID-automaten, samt registrarwebben vil være utilgjengelige i korte perioder i det angitte tidsrommet. Navnetjenesten påvirkes ikke. Med hilsen UNINETT Norid AS

Kommune.no og herad.no er nå signert

Kommune.no og herad.no er nå signert hos Norid. Signeringen ble utført i går, tirsdag 29. august. Det betyr at domener under kommune.no og herad.no nå kan velge økt sikkerhet med DNSSEC fordi alle leddene i kjeden over dem er sikret. Dette er gode nyheter for alle kommuner siden mange av dem kjører tjenester der det …

Ikke norsk merverdiavgift for utenlandske registrarer

Norid ba i juni skattekontoret om en vurdering av om vi skal kreve inn norsk merverdiavgift (mva) når vi fakturerer utenlandske registrarer. Skattekontoret har nå svart at Norid ikke skal kreve inn mva på domeneabonnement solgt via slike registrarer. Som meldt tidligere i år, har Skatteetaten konkludert med at Norid er merverdiavgiftspliktig og at vi …

Obligatorisk AuthInfo (flyttekode) på domener fra 19. september

I 2010 ble AuthInfo innført som sikkerhetsmekanisme mot vilkårlig flytting av domennavn. Denne rutinen har  så langt vært frivillig, men blir nå obligatorisk for alle .no-domener. Erfaringene med ordningen er gode. Domener flyttes ikke lenger mot abonnentens vilje, og antallet domener med flyttekode har økt jevnt. Når dette skrives er 83 prosent av domenene sikret …

Mulighet for å få nye kunder under kommune.no og herad.no

Alle domener under kommune.no og herad.no er som kjent flyttet fra KS til Norid. Vi minner om at registrarer som har disse kundene må hente til seg domenene innen 4. september 2017. For å forenkle prosessen for kommunene, vil vi dessuten invitere registrarer som særlig ønsker seg slike kunder, til å melde sin interesse til …

Innkreving av merverdiavgift utsatt til 1. september

Norid har bedt skattekontoret om en vurdering av hvorvidt utenlandske registrarer skal betale merverdiavgift (mva). Denne vurderingen er ikke ferdig, og Norid har derfor fått utsettelse til 1. september med å kreve inn mva. Som meldt tidligere i år, har Skatteetaten konkludert med at Norid er merverdiavgiftspliktig og at vi dermed må kreve inn mva. …

Ny datamodell – implementeringsprosjekt

Norid har nå bestemt hva den nye datamodellen skal inneholde, og har også startet et implementeringsprosjekt. Informasjon om den nye datamodellen, samt om implementeringsprosjektet og dets forløp, er publisert og vil bli fortløpende vedlikeholdt på egne websider for prosjektet.Registrarene bes herved om å lese nøye gjennom informasjonen slik at dere er forberedt på de endringene …

Oppgradering av Norids registrysystem tirsdag 2017-06-20

Norid vil oppgradere registreringssystemet for domenenavn tirsdag 20. juni, i tidsrommet kl. 08.00-10.00 lokal tid. Tjenestene vil i hovedsak være tilgjengelige under oppgraderingen, men det kan forekomme korte avbrudd. Oppgraderingen medfører en funksjonell endring – domenelista på registrarweben får en ny kolonne som viser om authInfo er satt eller ikke for hvert domene.

Ny betalingsmodell

Norid skal innføre ny betalingsmodell. Dagens modell med depositum blir erstattet av en modell der hver enkelt registrar har sin egen konto som fylles opp etter behov. Målet er en mer fleksibel ordning for registrarene. Overgang til ny modell forutsetter en revisjon av registraravtalen. Planen er å gjennomføre endringen i løpet av høsten 2017. Beskrivelse …

Ny tjeneste – Domenelås

Norid skal innføre en ny tjeneste som tilbyr abonnenter å låse en domeneregistrering slik at endringer ikke kan utføres uten at domenet først låses opp. Hensikten med denne tjenesten er at abonnenter som ønsker det, kan legge en ekstra beskyttelse på sitt domene mot sikkerhetsbrister og menneskelige feil. Abonnenten bestiller tjenesten direkte hos Norid. Det …

Data om domener under kommune.no og herad.no

23. mai ble domenene under kommune.no og herad.no overført til Norids domeneregister. Opplysningene knyttet til abonnementene bygger i hovedsak på informasjon vi har mottatt fra KS. Følgende opplysninger er mottatt fra KS for hvert abonnement: Abonnentens navn, organisasjonsnummer, postadresse, telefonnummer og e-postadresse Juridisk kontakts (rådmannen) navn og e-postadresse Navnetjenere for domenet Der det mangler opplysninger …

Kommune.no og herad.no på plass hos Norid

I går, 23. mai, ble domenene under kommune.no og herad.no flyttet til Norid. Det er nå klart for at registrarene kan gjøre sin bit. Flyttingen er nå gjennomført, og registrarene kan begynne å hente til seg domenene for sine kunder. Vær oppmerksom på at dette kun gjelder domener som ender på kommune.no og herad.no. Kommuner …

Endring av datamodell for registreringssystemet

Norid planlegger å gjøre en del endringer i datamodellen for registreringssystemet. Planene har vært diskutert med registrarforeningen Dot-Enno og ble presentert på registrarseminaret 26. april. Så langt har ingen hatt vesentlige innvendinger mot forslaget. Vi oppfordrer nå alle registrarer til å gå gjennom forslaget og melde inn eventuelle kommentarer snarest og senest 31. mai. Endringene …

Oppgradering av Norids registrysystem tirsdag 2017-05-16

Norid vil oppgradere registreringssystemet for domenenavn tirsdag 16. mai, i tidsrommet kl. 08.00-10.00 lokal tid. Tjenestene vil i hovedsak være tilgjengelige under oppgraderingen, men det vil forekomme korte avbrudd. Oppgraderingen vil ikke medføre noen funksjonelle endringer.

Registry-tjenester flyttes til primærsite i Oslo 2017-05-02

Norid planlegger tirsdag 02. mai 2017 å flytte registry-tjenestene tilbake til installasjonen i Oslo. Flyttingen gjøres som ledd i våre driftsrutiner. På grunn av at dette er en litt større flyttejobb vil nedetiden være tirsdag 02. mai 2017 kl 18.00 – 24.00. Merk tidspunktet! Det er satt av seks timer til arbeidet, men vi antar …

Domenevirksomheten pålegges merverdiavgift fra 1. juli 2017

Skatteetaten har foretatt en ny vurdering av hvorvidt domenevirksomheten hos UNINETT Norid AS er merverdiavgiftspliktig. Konklusjonen er at vi blir pålagt å kreve inn merverdiavgift. Pålegget trer i kraft fra 1. juli 2017. Pålegget innebærer at vi fra og med 1. juli 2017 vil fakturere merverdiavgift for nyregistreringer, fornyinger og overføringer til ny abonnent, og …

Siste sjanse for påmelding til registrarseminaret

Vi oppfordrer alle registrarer til å ta turen til årets registrarseminar. I tillegg til flere spennende presentasjoner, vil vi legge fram planlagte endringer i datamodellen, noe vi trenger innspill og tilbakemeldinger på fra dere. Seminaret holdes onsdag 26. april 2017 på KS Agenda i Oslo sentrum. Kvelden i forveien inviterer vi til et sosialt arrangement …

Åpningstider i påsken

I forbindelse med påskehøytiden har Norid følgende åpningstider: Mandag 10. april og tirsdag 11. april: 08.00 – 16.00 Onsdag 12. april: 08.00 – 12.00 Torsdag 13. april tom mandag 17. april: Stengt Sonefila kjøres som vanlig i hele påska. Vi ønsker alle en god påskeferie.

Påminnelse – registrarseminar 26. april 2017

Husk påmelding til registrarseminaret innen 10. april Seminaret holdes onsdag 26. april 2017 på KS Agenda i Oslo sentrum. Kvelden i forveien inviterer vi til et sosialt arrangement på Josefine Vertshus med oppstart kl. 18.30. Det blir servert mat og drikke, og det vil være mulighet for å delta på forskjellig aktiviteter, som dart og …

Registry-tjenester flyttes til reservesite i Trondheim 2017-04-04

Norid planlegger tirsdag 04. april 2017 å flytte registry-tjenestene til installasjonen i Trondheim. Flyttingen gjøres som ledd i våre driftsrutiner. Datoen for flytting tilbake til installasjonen i Oslo vil annonseres på et senere tidspunkt. Dette vil medføre nedetid tirsdag 04. april 2017 kl 20.00 – 24.00 Det er satt av fire timer til arbeidet, men vi antar …

Driftsforstyrrelser på registreringssystemet 20. mars 2017

Norid hadde problemer med registreringssystement mandag 20. mars 2017 mellom kl 07:10 og 07:25. I hele eller deler av denne  perioden var de fleste tjenester ustabile eller utilgjengelige. Navnetjenesten (DNS) var ikke berørt. Problemet skyldtes feil på komponenter i underliggende systemer. I perioden mellom 2017-03-20 07:14:11 CET og 2017-03-20 07:20:44 CET har EPP-systemet  vært nede og svart på innlogginger og requester …

Invitasjon til registrarseminar 26. april

Det er klart for påmelding til registrarseminar. Seminaret blir arrangert onsdag 26. april på KS Agenda i Oslo sentrum. Kvelden i forveien inviterer vi til et sosial arrangement på Josefine Vertshus med oppstart kl. 18.30. Det blir servert mat og drikke, og det vil være mulighet for å delta på forskjellig aktiviteter, som dart og …

Oppgradering av Norids registrysystem tirsdag 2017-02-21

Norid vil oppgradere registreringssystemet for domenenavn tirsdag 21. februar, i tidsrommet kl. 08.00-09.00 lokal tid. Tjenestene vil i hovedsak være tilgjengelige under oppgraderingen, men det vil forekomme korte avbrudd. Oppgraderingen vil åpne for at den sørsamiske bokstaven ï blir et tillatt tegn i domenenavn.  

Regelverksendring: Rutinen for beslag av domenenavn justeres

Endringen gjelder følgende forhold i regelverket: Justering av rutinen for beslag av domenenavn Bokstaven ï (i med omlyd) legges til i listen over tillatte tegn Ordningen med egen serie med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret for ungdoms- og studentbedrifter opphører Presisering av bestemmelsen om at domener ikke kan slettes mens klageprosessen pågår Les mer om endringene her.

Oppgradering av Norids registrysystem tirsdag 2017-01-24

Norid vil oppgradere registreringssystemet for domenenavn tirsdag 24. januar, i tidsrommet kl. 08.00-10.00 lokal tid. I tidsvinduet vil tjenestene i perioder kunne være utilgjengelige, da vi må stenge dem for å legge inn ny kode under kontrollerte forhold. Oppgraderingen vil rette enkelte feil i systemet, men vil ellers ikke medføre noen funksjonelle endringer.